Současné řízení firem je více o hašení problémů, než o skutečném řízení. Podle výzkumu tvoří jenom ztrátové časy zaměstnanců 20 - 30 % pracovní doby, v závislosti na oboru bývají tato čísla i vyšší. 

Není žádným tajemstvím, že za úspěchem, nebo neúspěchem firem, stojí až z 50 % práce managementu! Aby byla efektivní, měla by být postavena na třech pilířích:

  1. Fungující systém řízení
  2. Manažerské znalosti a dovednosti, odpovídající zastávané pozici
  3. Správné a motivující vedení lidí  

Ad 1. Koncept systému řízení je přitom velice jednoduchý. Jeho základem je odchylka, např. když kontrolujeme, zda jsme nepřekročili náklady, nejsme ve skluzu s termínem dodání apod.

Aby mohl vedoucí odchylku zjistit, potřebuje plán. Zatímco operativní nebo dílenský plán vytváří např. mistr, za dlouhodobější plány na měsíce, čtvrtletí nebo i roky, odpovídá střední nebo vrcholový management. 

Úkolem vedoucího pak je porovnat plán se skutečností, zjistit příčinu, resp. důvod odchylky a navrhnout akce ke zlepšení. Aby byla zajištěna vertikální provázanost řízení, úkoly zadává nadřízený podřízenému, zatímco reportování výsledků probíhá opačným směrem. 

Východiskem nebo základem pro konkrétní systém řízení může být Demingův cyklus známým pod zkratkou PDCA, kdy se opakovaně provádí čtyři základní činnosti:

  • Plan – plánování
  • Do – provádění
  • Check – zjištění odchylky a její příčiny
  • Act – provedení nápravných opatření

Kromě plánování a reportování odchylek potřebuje vedoucí další nástroje, např. záznamy o prostojích, reporty poruch, systém odměňování, tabulku zastupitelnosti atd. Kolik a jaké nástroje vedoucí použije, závisí na návrhu konkrétního systému řízení pro konkrétní firmu.

Ad 2. Na pozice manažerů jsou nejčastěji dosazování ti nejlepší pracovníci, odborníci ve svém oboru, hodně často technici. To ale neznamená, že budou automaticky také skvělými manažery. A protože management je řemeslo jako každé jiné, musí mu být vyučeni. Jejich úspěch není o tom, jak moc oni sami pracují, ale jakých výsledků dosahují jako tým, oddělení, střediska apod.

Pokud firma nedokáže manažery "nakoupit" nezbývá, než si vytrénovat vlastní. Zcela zásadní je pak výběr správného trenéra, který dokáže budoucího manažera vychovat.

Na první pohled se může zdát, že dělat vedoucího není až tak složitou věcí. Musí úkolovat podřízené, kontrolovat jejich práci, poskytovat zpětnou vazbu a pomoc, pokud si s něčím neví rady, umět reportovat apod.

K tomu využívá některý z manažerských stylů, od "seřvání pracovníka" až po jeho zapojování. Výjimkou nejsou ani vedoucí, kteří jsou přesvědčeni, že toto řemeslo zvládají, ale často se ukáže, že o řízení neví zhola nic. 

 Ad 3. Výběr lidí a zajištění jejich dalšího rozvoje

Systém řízení by měl pomoci vedoucím pracovníkům dostat správnou věc ve správný čas na správné místo. A to není možné bez toho, aniž by měli ty správné lidi

Klíčovým úkolem manažera proto je určit lidi, kteří mají správné hodnoty a schopnosti, a správně je motivovat. Dále zjistit, v čem se mají zlepšovat a zajistit jim odpovídají trénink.

Své podřízené může každý manažer rozdělit do tří skupin: 

  • následovníci jsou ti, kteří za ním v každém případě stojí a mají sami zájem se zlepšovat (obvykle asi 20%)
  • střední, obvykle největší skupina "nerozhodných", kteří se k němu přikloní a budou se zlepšovat, když s nimi bude pracovat (asi 60%)
  • odpůrci jsou ti, kdož změny odmítají a je potřeba zvážit, zda se vyplatí investovat do nich svůj čas (asi 20%)

Toto rozdělení si může provést vrcholový, střední i liniový manažer. Umožní mu to efektivně a správně věnovat svůj čas tam, kde to přinese výsledky.

A jak efektivně řídíte vaši firmu?

Pokud máte jako majitelé firem nebo ředitelé čas věnovat se budoucnosti vaší firmy, dokážete vytvořit a neustále inovovat váš byznys model, podílet se na vylepšení systému řízení, pak nejspíše dokážete pracovat efektivně.

Pokud stále nestíháte, nebo jen hasíte problémy, čili jste vtaženi coby vrcholoví vedoucí do dennodenní operativy, pak nejspíše máte co změnit.

Chcete-li se k tomuto tématu dozvědět více, napište nám níže do komentářů. Za vaše názory budeme rádi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>