.st0{fill:#FFFFFF;}

Nezařazené

Jak velké máte ztrátové časy a jak je odstranit?

 09/03/2019

Autor:  Josef Čipera

Ztrátové časy nejsou ničím novým, co by neznali zaměstnavatelé nebo jejich zaměstnanci. V době, kdy se všichni musí zlepšovat, ale jejich význam značně stoupá.

Že ztrátové časy nejsou zrovna malé, potvrzuje i výzkum, podle něhož každý den každý pracovník ztratí 28 % ze své pracovní doby.

Podle mých zkušeností to v autoprůmyslu je kolem 20 %, v kusové výrobě až 35%. Důvodem je přecházení z jednoho úkolu na druhý, kdy se mozek musí neustále "seřizovat" podobně jako stroj ve výrobě. 

Přitom firmám chybí kvalifikovaní pracovníci, kvůli nimž musí odmítat další zakázky. To je dost velký přepych, který se promítá do celkového hospodaření, vyšší produktivity, konkurenceschopnosti atd.!

Když se firmy nedokáží se ztrátovými časy poprat teď, jaké to bude s příchodem recese, nebo dokonce krize?

Řešení není složité, jedná se vlastně o dva základní kroky:

  1. Zjistit, jak velké ztrátové časy jsou
  2. Zavést systém, jak se jich úplně zbavit, nebo je co nejvíce snížit

Ad 1) Zjistit ztrátové časy je možné z rozdílu pracovní doby a objemu provedených prací. Základem jsou firemní procesy, tvořené posloupností několika kroků, jež vedou k dosažení požadovaného výstupu. 

W.E.Deming: "Pokud nedokážete jako proces popsat, co děláte, pak nevíte, co děláte."

Kroky můžeme dále rozdělit do dílčích činností. Jestliže dokážeme odhadnout časy těchto činností, můžeme poměrně přesně objem práce stanovit. 

Protože se jedná o práci časově náročnou, stačí zaměřit se na 20% rozhodujících činností, které tvoří 80 % prováděné práce, neboli použít tzv. Paretovo pravidlo.

Ztrátové časy můžeme rozdělit do dvou základních skupin na:

  • časy zjevné, kdy ztrátový čas pozná i laik, např. delší pracovní přestávky,  odbíhání od práce, čekání na opravu nebo seřízení stroje a podobně 
  • časy skryté, které není už tak snadné odhalit, např. zrychlení pracovního postupu, změny priorit zakázek atd.

Zatímco zjevné ztrátové časy lze odstranit ihned, nahodile, pro skryté to už neplatí. A zrovna ty bývají mnohem větší. V takovém případě se neobejdeme bez systému.

Více o stanovení ztrátových časů zjistíte v naší členské sekci.

Ad 2) Pro stanovení ztrátových časů vystačíme s Demingovým cyklem známým pod zkratkou PDCA.

Obecně je možné využít jej pro postupné zlepšování kvality výrobků, procesů, aplikací atd. Stačí opakovaně provádět čtyři základní činnosti:

  • Plan – plánování
  • Do – realizace plánu
  • Check – kontrola výsledků realizace oproti plánu
  • Act – provedení zjištěných změn


Více o stanovení ztrátových časů zjistíte v naší členské sekci.


Taiichi Ohno, zakladatel a tvůrce výrobního systému Toyoty:

Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas zkracujeme, když odstraňujeme ztráty, které nepřidávají hodnotu“.

Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>