__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Převratnými TOC byznys modely 

měníme konkurenční prostředí

Nyní můžete vrátit konkurenci na startovní čáru a stát se dominantním hráčem na trhu. Budete to vy, kdo bude určovat pravidla hry.

CO DĚLÁME

Pomáháme firmám inovovat jejich podnikání

S pomocí našich unikátních byznys modelů zlepšíte radikálně vaše podnikání. Naučíme vás nové filozofii řízení, založené na plynulém toku, tzv. flow. Díky tomu budete řídit vaši firmu mnohem jednodušeji a efektivněji.

Byznys model

Naučíme vás, jak vytvořit byznys model zítřka, který konkurence jen tak snadno nenapodobí.

Průtokové řízení

Zavedením uceleného manažerského řízení dokážete soupeřit i s těmi nejlepšími hráči na trhu.

Vedení lidí

Naučíme vás, jak motivovat lidi a využít jejich ohromný potenciál k neustálému zlepšování.

Naše produkty

ONLINE KURZY

Na našich online kurzy se naučíte, jak jednoduše vytvořit byznys model, začít marketingově řídit, významně zvýšit produktivitu, plánovat výrobu a ještě mnohem víc. Ke každému kurzu dostanete odpovídající podporu tak, abyste nově nabyté znalosti dokázali maximálně využít.

Projekty

Realizujeme projekty pro konkrétní oblasti podnikového řízení, např.: "Systém řízení produktivity", "Plánování a řízení výroby DBR", nebo "Tvorba byznys modelů" a další.

TOC klub

TOC klub je určen pro vrcholové manažery firem. Naučíme vás, jak používat v každodenní praxi Teorii omezení, což je ucelené manažerské řízení, které umožňuje neustálé zlepšování. Na modelových příkladech nebo formou manažerských her budete moci rozvíjet své manažerské znalosti a dovednosti.

PROČ TO DĚLÁME

Vzdáváme hold manažerskému guru

Dr. Eliyahu M. Goldratt dokázal přenést své vědecké poznatky do manažerské praxe tak, že tomu rozumí všichni, protože k tomu stačí zdravý rozum. A přitom přínosy, kterých je možné změnou přístupu k řízení dosáhnout, jsou se současným řízením neporovnatelné. Považujeme proto za svou povinnost šířit toto unikátní manažerské řízení tak, aby z něj dokázalo profitovat co nejvíce lidí a firem.

Podnikání je o inovacích

Naše pomoc firmám je plně v souladu s prohlášením dalšího velikána v oblasti manažerského řízení Petera Druckera: "Podnikání má jen dvě – a jen dvě – základní funkce, marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."

REFERENCE

Co o nás říkají

vladimír fabian 

plánovač výroby

Konečně plánujeme naši kusovou výrobu.

Pomohl nám v tom nový byznys model a radikální změna našeho myšlení. Nic víc, nic míň.

Vojtěch miler

finanční ředitel

Roky jsem pracoval s nákladovým účetnictvím a myslel si, že je to tak v pořádku. Byznys model, založený na průtokovém účetnictví, 

mi odhalil zcela nové možnosti. 

Příspěvky

Nejnovější příspěvky

21 května, 2021

Každý, kdo zkusil udělat kvalitní firemní strategii dobře

2 září, 2020

Slogan v nadpisu tohoto příspěvku zná každý vedoucí

1 srpna, 2020

Manažeři a majitelé výrobních firem, především pak s

>