.st0{fill:#FFFFFF;}

Nezařazené

Jak nejlépe ochránit firmu do budoucna?

 05/08/2019

Autor:  Josef Čipera

Na otázku, co by chtěli majitelé nebo ředitelé, nejen malých, středních, ale i velkých firem, dál dělat se svým podnikáním, slýchám často stejnou, nebo hodně podobnou odpověď: "Chci, aby mi firma takto fungovala dál". "Chceme přežít". "Chceme být na trhu a dávat lidem práci dalších 10, 15, nebo i více let.

Spojuje je to, že chtějí dál podnikat, ale mají obavy o budoucnost. Většina z nich už na vlastní kůži zažila, co je ekonomická recese, nebo dokonce krize. Přání je samozřejmě jedna věc, ale co konkrétně pro to udělat?

Zvláště pak, když mnoho věcí nefunguje, jak by mělo, např. chybí pracovníci nebo materiál pro výrobu, zpožďují se dodávky zákazníkům, produktivita práce je nízká, jsou problémy s kvalitou, motivace pracovníků není dobrá, rozpracovanost je příliš velká atd. 

Co kdyby se podařilo tyto ztráty odstranit? Co by to přineslo? Zvýšila by se konkurenceschopnost? Pomohlo by to splnit přání, nebo by to dokonce předčilo očekávání?

Jediným možným řešením tak je zlepšování. zjednodušení současného fungování. Jedině tak budou věci pod kontrolou, jedině tak dojde ke zlepšení. 

A. Podívejme se nyní, jaký je současný stav.

Protože je řízení firem tak složité, rozděluje se na menší části. Mohou to být jednotlivá oddělení nebo střediska, jako marketing, personalistika, příprava materiálu, nákup, výrobní dílna apod. 

Toto uspořádání obvykle také odpovídá organizační struktuře, kde každý útvar má svého vedoucího. Přestože takovéto uspořádání převládá v naprosté většině firem, příliš efektivní není, resp. výše popsané problémy neřeší.

Důvodem je to, že klíčové procesy, jakým je např. proces vyřízení prodejní objednávky, prochází napříč jednotlivými odděleními. Vzájemná spolupráce nefunguje dobře, dokonce hovoříme o zdech mezi útvary. Místo spolupráce se pak hledají viníci problémů, resp. každý ukazuje na toho druhého.

B. Jaké je tedy řešení?

Především jednoduché, protože je postaveno na známém principu propustnosti.

Představme si proces vyřízení prodejní objednávky jako řetěz, tvořený jednotlivými články, odděleními. Řetěz je potom tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek, nikoliv jeho jednotlivé články.

V případě firmy je jejím nejslabším článkem nějaké oddělení, nebo např. kapacita pracoviště. Stačí pak řídit....

Takováto změna pohledu na firmu znamená mnohem jednodušší a efektivnější řízení, díky němuž dokážete vyřešit (téměř) všechny vaše problémy.

Chcete-li se dozvědět o Teorii omezení více...

inherent simplicity, jednoduchost, nic neměním a divím se, články řetězu a celý, měření celostní ukazatelé, literatura k TOC, problémy všude - příklady a řešení jako lákadlo na kurz


In most organizations, the bottleneck is at the top of the bottle. Peter Drucker

Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>