Zásoby

v teorii omezení je to veškeré zboží, nakupované za účelem dalšího prodeje. Zásoby zahrnují dokončenou i rozpracovanou výrobu i materiály. Zásoby jsou vždy oceněny jen nákupní cenou a nezahrnují žádnou přidanou hodnotu. To je v rozporu s obecně uznávanou účetní praxí, kde se k materiálu v postupu výroby přičítají přímé mzdy a rozpočítané režie.

>