Výrobková struktura

Posloupnost operací, jimiž procházejí díly v procesu výroby hotového výrobku. V typické výrobkové struktuře bychom očekávali, že se suroviny přemění v díly, ty se smontují do podsestav, sestav atd.

>