Vypařující se oblak

v teorii omezení je to nástroj vycházející z logiky, jehož úkolem je odhalit předpoklady, jenž jsou spjaté s konfliktem nebo problémem. Jakmile jsou předpoklady odhaleny, lze stanovit činnosti potřebné k jejich zneplatnění a tudíž k vyřešení (vypaření) problému.

>