Teorie omezení (TOC)

manažerská filozofie, rozvinutá Dr. Eliyahu M. Goldrattem, kterou je možno rozčlenit do tří vzájemně provázaných oblastí – logistika, měření výkonnosti a logické myšlení. Logistika zahrnuje rozvrhování systémem buben – nárazník – lano, řízení nárazníků a analýzu VAT.

Měření v sobě zahrnuje pojmy, průtok, zásoby a provozní náklady a pět kroků pro zaměření. Nástroje procesu myšlení se používají k odhalení klíčového problému (strom současné reality), k nalézání a rozpracovávání řešení win-win (vypařující se oblak a strom budoucí reality) a k vypracování plánu realizace (strom předpokladů a strom přechodu).

>