Strom současné reality (CRT)

nástroj založený na principech logiky, jenž používá vztahů příčina – následek k nalezení klíčových příčin, jenž způsobují pozorované nežádoucí následky systému.

>