Strom předpokladů (PRT)

v teorii omezení se jedná o logický nástroj, sloužící k nalezení překážek, jež brání realizaci řešení nebo nápadu. Jakmile jsou překážky nalezeny, je možné pro jejich překonání naplánovat cíle.

>