Strom budoucí reality (FRT)

v teorii omezení je to nástroj vycházející z pravidel logiky, sloužící k vývoji a zkoušení potenciálních řešení před jejich realizací. Cílem je za prvé vyvinout, rozvinout a ucelit řešení a za druhé najít nové problémy, které řešení přinese, vyřešit je nebo jim zabránit.

>