Řízení nárazníků

v teorii omezení je to proces, ve kterém je řízení všech toků ve výNáraznírobě dáno plánovaným obsahem nárazníků (u omezení, expedice a montáže).

 Řízením toku materiálů od těchto nárazníků zabraňuje systém nečinnosti omezení a opožděným dodávkám.

Navíc se odhalují příčiny, kvůli kterým chybí materiál v náraznících. Na základě četnosti takových stavů se stanovují priority pro zlepšování.

>