Provozní náklady

v teorii omezení je to množství peněz, které podnik spotřebovává za jednotku času k tomu, aby přeměnil zásoby na tržby.

>