Produktivní kapacita

maximálně výstupní kapacita zdroje nebo řady zdrojů nebo tržní poptávka po daném zdroje za jednotku času.

>