Politické omezení

v teorii omezení se jedná o omezení, které není fyzické povahy. Tato kategorie zahrnuje celý systém měření a metod, ale i podvědomí lidí, které předurčuje strategické, taktické i provozní rozhodování podniku.

>