Pět kroků pro zaměření

v teorii omezení se jedná o proces neustálého zvyšování zisku organizace tím, že se neustále hodnotí výrobní systém a marketingový mix a hledají se způsoby dosažení nejvyššího zisku využitím omezení systému.

Krok 1: Najděte omezení systému.

Krok 2: Rozhodněte se, jak omezení systému VYUŽÍT.

Krok 3: PODŘIĎTE vše  ostatní předchozímu rozhodnutí.

Krok 4: ZVYŠTE KAPACITU systémového omezení.

Krok 5: Pokud bylo omezení předchozími kroky prolomeno, VRAŤTE SE zpět ke kroku 1 a nedovolte, aby vás ovládla setrvačnost.

>