Omezení

jakýkoli prvek nebo činitel, který brání tomu, aby systém dosahoval svého cíle ve větším množství. Omezení mohou být fyzická, jako například obráběcí centrum nebo nedostatek materiálu, ale také mohou být manažerská, jako například postup nebo politika.

>