Ochranné zásoby

množství zásob, které je ve vztahu k ochranné kapacitě potřebné k docílení stanoveného průtoku omezením.

>