Ochranná kapacita

dané množství kapacity zdrojů, jež nejsou omezením a které chrání omezení před statistickou proměnlivostí (poruchy, pozdní dodávky materiálům, problémy s kvalitou). Ochranná kapacita umožňuje neomezujícím zdrojům dohnat zpoždění a ochránit tak průtok a dodací lhůty.

>