Nárazník

v teorii omezení může nárazník tvořit materiál nebo čas, potřebný k podpoře průtoku a včasného ukončení projektů. Nárazníky lze udržovat u omezení, v bodech rozdělení (s omezeními), v bodech sloučení a v místech expedice.

>