Nadbytečné zásoby

jakékoli zásoby v systému, které převyšují minimální množství, potřebné k dosažení požadovaného průtoku omezením nebo převyšující minimální množství, potřebné k naplnění plánu dodávek. Celkové zásoby = produktivní zásoby + ochranné zásoby + nadbytečné zásoby.

>