Nadbytečná kapacita

situace, v níž kapacita neomezujícího prvku převyšuje produktivní i ochrannou kapacitu, potřebnou k dosažení stanoveného průtoku omezením.

>