Kritický řetěz

v teorii omezení je to nejdelší cesta sítí projektu, která bere v úvahu jak technologické návaznosti, tak i omezení kapacity zdrojů. Pokud by neexistovala žádná omezení zdrojů, byl by kritický řetěz totožný s kritickou cestou.

>