Dodavatelský řetězec

1) procesy, které spojují počáteční suroviny s konečnou spotřebou výrobku přes řadu dodavatelů a uživatelů, 2) funkce uvnitř i vně podniku, které umožňují hodnotovému řetězci vytvářet výrobky a poskytovat služby zákazníkům.

>