Buben, nárazník, lano

v teorii omezení je to obecný nástroj, používaný k řízení zdrojů s cílem maximalizovat průtok. Buben udává takt či rychlost výroby v souladu s omezením systému.

Nárazníky vytvářejí ochranu proti vlivům nahodilosti tak, aby byl maximalizován průtok. Lano je prostředkem komunikace směrem od omezení k bodům, z nichž se uvolňuje materiál tak, aby bylo napájeno omezení.

>