Aktivace

v řízení omezení se aktivací rozumí využití zdrojů mimo omezení ve větším roztahu, než si vyžaduje systémové omezení. Výsledkem je nadbytečná rozpracovanost či zásoby hotových výrobků, nebo obojí. 

Oproti tomu pojem využití se používá pro situace, kdy jsou zdroje mimo omezení synchronizovány tak, aby podpořily potřeby omezení.

>