.st0{fill:#FFFFFF;}

Management

Teorie omezení – to je extraliga manažerského řízení

 26/05/2019

Autor:  Josef Čipera

Teorie omezení

Theory of Constraints (TOC)


Vnější prostředí se neustále mění a firmy si tak mohou vybrat. Buď se budou zlepšovat, nebo za nějaký čas zmizí z trhu. Nutnost zlepšování je dobře vidět v automobilovém průmyslu. Nové auto dnes koupíte za stejnou cenu jako před deseti lety, ale jeho vlastnosti a výbava jsou na nesrovnatelně jiné úrovni. V praxi se nejčastěji setkáváme se třemi základními druhy inovací: 

  • výrobková 
  • procesní
  • systémová

Inovace výrobková znamená, že firma přijde na trh s novým výrobkem nebo službou. Pro konkurenci ale není problém dříve nebo později výrobek napodobit.

Procesní inovace je pro konkurenci napodobitelná obtížněji, protože se mění firemní procesy a činnosti, které už nemusí být tak úplně snadné změnit. 

Nejsložitější je ale napodobit systémovou inovaci, protože kromě procesů se mění i firemní pravidla, resp. firemní kultura. Pokud dokáže konkurence změny vůbec odhalit, stejně nebude schopná je plně realizovat, rozhodně ne v krátkém čase.


Teorie omezení je systémovou inovací. Základní myšlenkou je to, že v každé firmě (systému) existuje jedno (obvykle) největší omezení (hrdlo), které rozhoduje o tom, kolik toho firmou "proteče". A jednoduché pravidlo říká, že vše ostatní se musí tomuto hrdlu podřídit, protože jinak je každá ztracená minuta na hrdle nenávratně pryč.


Podívejme se nyní na několik problémů, s nimiž si dnes management neví rady a TOC je dokáže elegantně vyřešit:

Problém č. 1: Výroba

Splnitelný výrobní plán pro malosériovou a kusovou výrobu má málokterá firma. Za to platí ztrátami nevyužitých kapacit, vícenákladů na přesčasy a směny navíc, velkou rozpracovaností, neustálým přestavováním strojů atd.

Řešení:

TOC naproti tomu dokáže reálný, a tudíž splnitelný výrobní plán vytvořit, a tím výše zmíněné ztráty minimalizovat. A to vše jen díky řízení svého největšího omezení (hrdla). Ještě důležitější ale je, že dokáže zkracovat dodací lhůty a zlepšovat termínové plnění.

Problém č. 2: Odměňování

Motivovat lidi znamená dokázat je správně vést. Ve většině případů se ale celá motivace smrskává do odměny za vykonanou práci. Pravidlo zní: čím více pracovník udělá, tím více bere. Ovšem pokud překročí normu výrazněji, tak se mu "zpevní". A příště už si dá pozor, aby bral stejné peníze za více odvedené práce. 

Řešení:

TOC klade důraz na zkracování doby cyklu, tj. zaměřuje se na rychlost, s jakou projde zakázka firmou. Tím odpadávají dohady ohledně příliš "tvrdých" norem. Pracovníci jsou vedeni k dosahování výkonu týmovou spoluprací, což se následně projevuje ve zvýšení produktivity. 

Problém č. 3: Nákladové kalkulace

Zcela zásadním problémem je tzv. přerozdělování režijních (fixních) nákladů podle zvolené rozvrhové základny. Zatímco v případě sériové výroby jsou variabilní náklady větší než fixní, chyba přerozdělováním je malá a neovlivňuje zásadně rozhodování. U malosériové nebo kusové výroby je tomu ale přesně naopak, fixní náklady jsou velké a chyba je tudíž také velká.

Kvůli tomu dochází k závažným chybám v rozhodování při stanovení ceny výrobku nebo služby, hodnocení středisek, zákazníků atd. Tato chyba může být tak velká, že kvůli ní firma i zkrachuje.

Řešení:

Pravidlo v TOC "zakazuje" přerozdělovat náklady. A přesto dokáže stanovit správně zisk až na jeden kus výrobku a tím samozřejmě i na zakázku, zákazníka atd. To neumí ani neúplná kalkulace nákladů, protože tam záleží na vyráběném množství.

Problém č. 4: Manažerské řízení

Vedoucí pracovníci bývají většinou odborníci, kteří mají svou vlastní práci, dokáží řešit problémy, ale na samotné řízení, resp. vedení lidí jim zbývá málo času. To se samozřejmě promítá do produktivity jejich týmu, či oddělení, resp. celé firmy.

Řešení:

TOC zjednodušuje provádění firemních činností, aby manažeři měli více času a dokázali lépe plnit svou roli manažera. To se výrazně promítá do snížení ztrátových časů, zvýšení produktivity práce a vyšší motivace zaměstnanců.

Podobné problémy nalezneme i v dalších oblastech firemního řízení, např. v marketingu a prodeji, ve firemní strategii a správném byznys modelu, v práci s lidmi, ale třeba i v projektovém řízení.

TOC dokáže vyřešit všechny tyto problémy, protože umí nalézt a odstranit tzv. kořenovou příčinu. Porovnejme firemní problémy s nemocí. Pokud lékař nezná příčinu nemoci, může pouze potlačovat její příznaky, ale  problémů vás nezbaví.

Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>