__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Průvodce pro kurz

Tvorba inovativních byznys modelů

1. Hodnotová nabídka

Výrobky a služby, které vytvářejí hodnotu pro daný segment

Otázky

 • Jakou hodnotu zákazníkům předáváte?
 • Jakou hodnotu zákazníkům předáváte?
 • Které problémy jim pomáháte vyřešit?
 • Co děláte pro jejich spokojenost?
 • Co od vás očekávají?

Hodnota podle dodavatele

Co do výrobku nebo služby investoval: konstrukce, výroba, distribuce, marketing...


Podle dodavatele existuje jedna daná cena (určená kalkulací výrobku, tj. náklady + marže)

Hodnota podle zákazníka

Podle užitku, který očekává, že koupí výrobku nebo služby získá.


Různí zákazníci mají rozdílné potřeby, a proto vnímají hodnoty rozdílně.

Příklady

 • Rychlost dodání
 • Pružná reakce na změny
 • Snížení rizika
 • Úspora nákladů
 • Něco nového

Prodej nemovitostí

 • Nová služba - garance prodeje do 3 týdnů
 • Nízké riziko - pokud to nestihne, nebude provize

Výroba forem

 • Snížení rizika a nákladů - kvalita
 • Rychlost - krátké dodací lhůty, reakce na změny

2. Zákaznické segmenty

Skupiny lidí nebo firem, které mají odlišné potřeby, požadavky, problémy a očekávání

Otázky

 • Kdo jsou naši nejdůležitější zákazníci?
 • Pro koho vytváříme hodnotu?

Typy segmentů

Masový trh

Tržní segmenty

Tržní výklenky (niky)

Kritéria

Odlišnost nabídky

Různé (distribuční) kanály

Různé typy vztahů

Výrazný rozdíl ceny / ziskovosti

Připlatí si za "něco navíc"

Příklady obecně

 • Důchodci
 • Závodní stravování
 • Výrobci komponent pro autoprůmysl
 • Výrobci strojů a nástrojů
 • Kadeřnice, kosmetičky
 • ...

Logoped(ka)

 • Odlišnost - děti, lidé po mozkové příhodě (CMP)
 • Kanály - kancelář byt
 • Vztahy - osobní, individuální osobní asistence
 • Cena - běžná, navýšená
 • Příplatky - za dlouhodobý pobyt

Výrobní firma

 • Odlišnost - drobné výrobky, stroje
 • Kanály - e-shop, doprava
 • Vztahy - samoobsluha, osobně
 • Cena - levné, drahé
 • Příplatky - za rychlost, kvalitu

Doporučení

Netvořte segmenty podle zdrojů, ale podle potřeb zákazníků.

Zjistěte potenciální velikost trhu a váš podíl v % pro každý segment.

3. Kanály

Marketingové, distribuční, informační

Otázky

 • Jaké kanály preferují naši zákazníci?
 • Které kanály používáme nyní?
 • Které fungují nejlépe?

Typy kanálů

Header

vlastní

partneři

přímé

prodejci


web

Cell

nepřímé

prodejnyprodejny


velkoobchod

Fáze

1. Povědomí - dát o sobě vědět

2. Budování důvěry - pomáhat

3. Nákup výrobků nebo služeb - web, platby kartou

4. Předání - hodnotové nabídky

5. Poprodejní podpora - servis, další produkty...

Příklady

Dva odlišné kanály

Cestovní kancelář a výrobní firma

Cestovka

 • Přímý prodej nebo přes partnery - web, kancelář
 • Povědomí - web, inzerce
 • Důvěra - zasílání novinek, pomoc při výběru
 • Nákup zájezdu, dovolené - web, platby kartou
 • Předání - tisk voucheru přes web
 • Po prodeji - reklamace, zájezdy zimní, nebo na další rok...

Výroba

 • Přímý prodej - obchodníci, web
 • Povědomí - inzerce, veletrhy, výstavy, web
 • Důvěra - reference ("stálí" zákazníci)
 • Nákup stroje - dle smlouvy
 • Předání - dovoz zákazníkovi, montáž
 • Po prodeji - reklamace, pozáruční servis

4. Vztahy se zákazníky

Typy vztahů s jednotlivými zákaznickými segmenty

Otázky

 • Jaké typy vztahů používáte?
 • Jaké typy vztahů od vás zákazníci očekávají?
 • Jak jsou nákladné?

Typy vztahů

Osobní - obchodník

Samoobsluha - nákupní střediska (pokladny)

Automatizované služby - simulace osobních vztahů (chatboti, umělá inteligence)

Komunity - výměna zkušeností, řešení problémů

Spolutvorba - zapojení do inovací, recenze apod.

Softwarová podpora

Vztahy se zákazníky (CRM)

Databáze

Stav jednání (tip, kontakt, nabídka, schůzka...)

Události

Komunikace (maily, telefonáty...)

Příklady

Dva rozdílné segmenty

Služby a výroba

Online kurz

 • Automatizace - výběr, objednávka, platba a doručení kurzu
 • Komunity - facebook skupiny atd.
 • Osobně - seminář, konzultace

Výroba pro autoprůmysl - doplňky pro autoprůmysl

 • osobní - obchodník
 • samoobsluha - eshop
 • komunita - Sdružení automobilového průmyslu (SAP)
 • (automatizace - chatbot...)

5. Zdroje příjmů

Peníze, které firma generuje z každého zákaznického segmentu

Otázky

 • Jak každý zákaznický segment přispívá k celkovým příjmům?
 • Za co jsou naši zákazníci ochotni platit?
 • Za co platí nyní?
 • Jak by rádi platili?

Druhy příjmů

 • Výrobky a služby
 • Poplatky - operátoři, poskytovatelé internetu
 • Předplatné - divadla, členství v klubu
 • Poskytování licencí, patentů
 • Reklama
 • Pronájmy
 • ...

6. Klíčové zdroje

Aktiva, potřebná pro fungování byznys modelu

Otázky

 • Jaké klíčové zdroje jsou potřeba pro tvorbu hodnotové nabídky?
 • Jaké pro distribuční kanály?
 • Pro budování vztahů se zákazníky?

Typy zdrojů

Finanční

 • Bankovní úvěry, půjčky
 • Cenné papíry
 • Leasing na stroje, auta atd.
 • Sponzoři

Fyzické

 • Budovy, stroje, vybavení
 • Pozemky (parkoviště)
 • Vozidla
 • Systémy (IT podpora, Amazon)

Lidské

 • Manažeři, obchodníci
 • Odborníci (konstruktéři, řemeslníci)
 • Dělníci, operátoři strojů...
 • Specialisté (IT, výrobní linky)

Duševní

 • Patenty, autorská právě, apod.
 • Značky (Microsoft, Google, Nike...)

7. Klíčové aktivity

Nejdůležitější aktivity potřebné pro fungování byznys modelu

Otázky

 • Jaké klíčové aktivity vyžadují naše hodnotové nabídky?
 • Vztahy se zákazníky?
 • Distribuční kanály?
 • Zdroje příjmů?

Příklad aktivit

Marketing - neodmítnutelná nabídka 

Plánování výroby - DBR (bubeník - buffer - lano)

Projektové řízení - CCPM (kritický řetěz)

Finance - TA (průtokové účetnictví)

...

8. Klíčové partnerství

Síť dodavatelů a partnerů nutná pro fungování byznys modelu

Otázky

 • Kdo jsou vaši klíčoví partneři a dodavatelé?
 • Které klíčové zdroje od nich získáváte?
 • Které klíčové činnosti zajišťují?

Typy partnerství

Outsourcing (účetnictví, IT služby)

Společné podniky pro snížení rizika a nákladů

Spolehlivé dodávky od dodavatelů

Kooperanti

Příklad výrobní firmy

Outsourcing - IT služby na cloudu, snížení rizika a nákladů, externí IT specialista

Kooperanti - technologické kooperace

9. Struktura nákladů

Veškeré náklady pro fungování byznys modelu

Otázky

 • Jaké náklady jsou pro náš byznys model nejdůležitejší?
 • Které klíčové zdroje nebo činnosti jsou nejnákladnější?

(zcela) variabilní

materiál

kooperace

obaly

doprava

provozní (ostatní)

osobní náklady

odpisy (budovy, stroje, zařízení)

náklady na marketing, výrobu, distribuci...

>