Jak zvýšit produktivitu práce minimálně o 25 %?

Tento produkt potřebujete

Zvyšovat produktivitu práce může být v současné době pro mnoho firem existenční otázkou. Přitom častou a zcela běžnou chybou je záměna produktivity za výkonnost! Dopad do vaší ekonomiky pak může být až devastující.

Nejefektivnější způsob, jak zvyšovat produktivitu práce, je využít vnitřní potenciál lidí! 

Naučíme vás, jak vybudovat systém řízení produktivity, jak motivovat a zapojovat pracovníky do zlepšování a postupně zlepšovat firemní kulturu.

Co získáte?

Lepší ekonomické výsledky

Odstraněním ztrátových časů efektivněji využijete své zaměstnance a dosáhnete lepšího hospodářského výsledku.

Jednoduchý systém řízení

Pro nalezení skrytých ztrátových časů dokážete neustále generovat odchylky a korigovat je odpovídajícími akcemi.

Motivované zaměstnance 

Správnou motivací lidí zvýšíte jejich zájem o zlepšování a přinesete novou kvalitu do vztahů na pracovištích.

Manažerské dovednosti

Nejenže vás mnoho nového naučíme, ale také vás vytrénujeme, abyste se stali mnohem efektivnějšími manažery.


Zkušenosti z projektů

Protože preferujeme sdílení informací, získáte od nás přístup k námětům, tipům, chybám i úspěchům již realizovaných projektů systému řízení produktivity. Díky tomu se budete zlepšovat mnohem rychleji. Například:


  1. Pro zlepšování produktivity nezáleží na tom, zda zaměstnáváte sto, nebo tisíc lidí, ani čím se konkrétně zabýváte. Rozhoduje to, jak vedete své zaměstnance.
  2. Nezaměňujte produktivitu práce za plnění norem. I když se to zdá být jasné, v praxi k tomu stále dochází, a to nejen na nejnižší úrovni řízení jako u mistrů, vedoucích směn apod.
  3. Nejvíce používaná motivace "cukru a biče" většinou nefunguje. Např. odměňováním podle norem těžko přimějete lidi, aby dělali více, protože se budou obávat, že jim "zpevníte" normy. Mnohem lepších výsledků docílíte správným vedením lidí a jejich zapojováním do zlepšování. 
  4. Nedopusťte, abyste se po skončení projektu vrátili do starých kolejí. Vytrvejte a vše, co jste se naučili, využijte k dalšímu zlepšování, např. v průtokovém řízení.
  5. ...

Na nic nečekejte a začněte!

Čas pracuje proti vám. Proto neváhejte a začněte se zlepšováním produktivity práce co nejdříve. Vytvořte nový základ firemního řízení, na němž můžete postavit další projekty a troufnout si např. i na průtokové řízení.

Realizace projektu...

Systém řízení produktivity práce

Co říkají naši zákazníci:

Důležité je si věřit...

Měla jsem strach, že nezvládnu všechny ty nové věci. Práce s lektory ale byla natolik přínosná, že jsem se až sama divila, co všechno ze mě dokázali dostat. Zlepšení, kterých jsem se svou směnou dosáhla, pak překvapily nejen vedení firmy ale i mě samotnou.

JANA HRABÁNKOVÁ  //  vedoucí směny

Správným vedením lidí dokážete všechno...

Prošel jsem řadou firem a všude byla motivace spojena hlavně s výkonem pracovníků. Na našem projektu jsem pochopil, jak správně vést lidi, aby sami přicházeli s dalšími a dalšími nápady na zlepšení. Vřele doporučuji vyzkoušet tento přístup všem personalistům a manažerům.

JAN HONZÁK  //  personální ředitel

Obsah projektu

Projekt je rozdělen do pěti etap, obsah každé z nich je uveden níže. Školitel učí nové věci tak, že s účastníky aktivně pracuje. Nejzábavnější a nejvíce oceňovanou částí jsou manažerské hry, kde si účastníci ihned ověří správnost svých řešení a rozhodnutí.

Semináře (workshopy)

Během 6 seminářů získáte všechny potřebné znalosti pro vybudování systému řízení produktivity. Protože je výuka interaktivní, budete rozděleni do skupin po max. 12 - 18 lidech. Součástí každého semináře, který trvá přibližně 1,5 hodiny, jsou i manažerské hry, kde si procvičíte získané znalosti.

Individuální schůzky

Slouží k ověření správného pochopení nabytých znalostí a jejich využití na pracovišti. Trenér vede studenta cílenými otázkami k přemýšlení tak, aby ho dokázal zapojit do zlepšování..

Systém řízení

Pro efektivní práci vedoucího pracovníka je nezbytné, aby pracoval systémově. To znamená, že mu systém musí pomáhat generovat odchylky, které může korigovat a dosahovat stanoveného cíle.

Rozvojové schůzky

Každý vedoucí pracovník, od ředitele až po mistra, se účastní schůzek s trenérem, který mu dává zpětnou vazbu na jeho práci a umožňuje mu (jí) tak další zlepšování. Tato "praxe" může být u každého vedoucího jinak dlouhá, záleží na tom, jak na sobě" každý jednotlivec pracuje.

Manažerské nástroje

Stejně jako dělník nebo konstruktér, tak i vedoucí pracovník potřebuje nástroje, které mu ulehčují a zefektivňují práci. Soubor těchto nástrojů se připravuje již během kurzu tak, aby bylo možné používat je co nejdříve.

Bonusy

Každá firma získá v ceně projektu tři bonusy. Přístup do diskuzní skupiny, kde mohou její členové konzultovat své problémy s ostatními. Jednou za 14 dní přístup na webinář, kde se dozví, co je nového. A tipy a triky z již realizovaných projektů.

diskuzní skupina
1

Diskuzní skupina je určena všem členům, kteří se podílí na realizaci projektu zlepšování produktivity. Slouží k výměně názorů a získání odpovědí na otázky.

2
webináře

Účastníci se dozví, co se komu povedlo a naopak  v čem se dělají chyby, kterých by se měli vyvarovat. Také získají odpovědi na své dotazy.

3
zkušenosti z projektů

Získáte  náměty, tipy, příčiny chyb, ale i úspěchů, jichž dosáhli účastníci, kteří realizovali projekty na zvýšení produktivity před vámi.  

Cena za projekt

Cena projektu závisí na jeho rozsahu. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho projekt trvá?

Jakou od vás dostaneme podporu?

Projekt probíhá u zákazníka, nebo online?

Co když na mě bude projekt příliš složitý?

Kolik takový projekt stojí?

Jakých dosahují zákazníci přínosů?

>