Vše, co jste se doposud dozvěděli 

o plánování výroby je špatně!

Zjistěte, jak vytvořit splnitelný výrobní plán,

zkrátit dodací lhůty, lépe využít kapacity ...

Přihlásit se můžete již nyní!

V tomto projektu vás naučíme,
jak vytvořit splnitelný výrobní plán 

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je pro vás opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby se věnovali své práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale firma nedokáže vytvořit výrobní plán, jak efektivně může výrobu řídit? Odpověď je jednoduchá: nezbývá, než "hasit" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka, příp. poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v našem projektu.

Plánování výroby DBR

V projektu vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit jen toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity a lepší návratnosti peněz vložených majiteli. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí se dodací lhůty, což pomáhá získat nové zakázky.

Speciální nabídka! Přihlaste se nyní a získáte zdarma 3 bonusy!

Co všechno získáte realizací projektu?

Naučíte se zcela novému přístupu plánování a řízení výroby, resp. řízení firmy. Zaměříte se na to, co je opravdu nejdůležitější. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte. V následujícím přehledu uvádíme největší přínosy, ale ve skutečnosti získáte ještě  mnohem víc.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Nižší rozpracovaná výroba

Zakázky nebudete uvolňovat do výroby ihned, ale podle plánu. Tím se jejich průchod výrobou zrychlí a rozpracovanost sníží.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými lidmi tak vyrobit (vydělat) více.

Lepší termínové plnění dodávek

Místo detailního hlídání všech zakázek vás systém upozorní (princip semaforu) na ty ohrožené. Plnění termínů dodávek pak bude větší než 95 %.

Snížení vícenákladů

Díky novému způsobu plánování snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečné přeseřizování strojů atd.

Co říkají naši zákazníci?

Podívejte se, co říkají o plánování výroby podle DBR někteří z našich zákazníků.

Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Obsah projektu

Projekt obsahuje šest modulů podle následujícího přehledu.

1

1. Modul: Semináře (workshopy)

Během 6 seminářů získáte všechny potřebné znalosti pro vybudování nového systému plánování a řízení výroby DBR. Protože je výuka interaktivní, budete v případě většího počtu účastníků rozděleni do skupin po maximálně 10 - 12 lidech. Součástí semináře, který trvá přibližně 1,5 hodiny, mohou být i manažerské hry, kde si procvičíte získané znalosti.

2

2. Modul: Individuální schůzky

Slouží k ověření správného pochopení nabytých znalostí a jejich využití na konkrétním pracovišti. Trenér vede manažera cílenými otázkami k přemýšlení tak, aby ho dokázal zapojit do nového řízení.

3

3. Modul: Nový systém výrobního řízení

V tomto modulu vás naučíme plánovat a řídit výrobu podle principu Drum Buffer Rope (DBR). Tento zcela nový přístup zohledňuje největší omezení, překážku, která vám brání ve větším průtoku. S novým systémem výrobního řízení zlepšíte významně plnění termínů a zkrátíte dodací lhůty.

4

4. Modul: Procesy a pravidla

Pro zavedení do praxe je potřeba změnit firemní procesy, role i pravidla. S naší pomocí vytvoříte nový model řízení, tvořený třemi modely: funkcí, procesů a organizační struktury.

5

5. Modul: Vedení lidí a jejich rozvoj

Důležité je to, abyste vše, co se naučíte, dokázali správně používat v praxi. Z tohoto důvodu budeme provádět rozvojové schůzky s vašimi pracovníky tak, aby se neustále zlepšovali.

6

6. Module: Realizace nového systému výrobního řízení

Nový systém zavedete podle předem odsouhlaseného cíle, měřítek, rozpočtu a harmonogramu. Povedeme vás krok za krokem tak, abyste se neodklonili od nastavené cesty. Budeme vám k dispozici nejen během fáze realizace, ale i po ní, jak budete potřebovat.

Bonusy

V rámci projektu můžete využít tyto bonusy!

Protože naší snahou je pomoci vám vybudovat skutečně inovativní plánování a řízení výroby, nabízíme vám tři bonusy úplně zdarma. Vypracujeme vám nabídku a ukážeme vám, jak novým výrobním řízením dokážete inovovat váš byznys model. Dále vám pomůžeme s výběrem té nejlepší informační podpory. A ještě vám poskytneme uživatelskou podporu celý následný rok po dokončení vašeho projektu.

Bonus 1
Nabídka zdarma

Před zahájením projektu vám vypracujeme zcela zdarma nabídku na vybudování systému plánování a řízení výroby. Pokud se nerozhodnete pro realizaci, nabídka vám stejně zůstává.

Bonus 2
Informační podpora

Doporučíme vám několik variant, z nichž si budete moci vybrat informační podporu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Bonus 3
Poimplementační podpora

Po skončení projektu máte ještě jeden celý rok k dispozici naši standardní podporu emailem. Případné konzultace nebo osobní schůzky apod. si můžete přiobjednat jako nadstandard.

Cena za projekt

Cena projektu závisí na jeho rozsahu. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, prodejní oddělení.

100 % záruka spokojenosti

Před zahájením projektu zjistíme, jak vaše firma funguje a vypracujeme vám nabídku. Podle ní se rozhodnete, zda chcete projekt realizovat, nebo ne. Pokud ano, platíte nám jednotlivé splátky podle předem nastaveného platebního kalendáře na základě vzájemně odsouhlaseného plnění. Veškeré další informace ohledně realizace projektů naleznete v našich obchodních podmínkách.

V čem vám projekt nejvíce pomůže?

V prvé řadě získáte zcela nový přístup k plánování výroby. Takový, který odráží skutečné požadavky zákazníků. To znamená, že místo soupeření cenou nabídnete hodnotu, kterou konkurence jednoduše nabídnout nedokáže: krátké dodací lhůty a skvělé plnění termínů dodávek.


Dále zlepšíte produktivitu a ekonomiku firmy, protože snížíte rozpracovanost, vícenáklady  na přesčasy a směny navíc, a mnohem lépe vytížíte kapacity. A samozřejmě, pokud zrychlíte průchod zakázek výrobou, vyrobíte více.


Zjednodušením výroby zacílíte úsilí lidí na jejich práci místo, aby "krmili" počítače daty!

Nejčastější dotazy

Jak dlouho celý projekt trvá?

Co když na mě bude projekt příliš složitý?

Jakou od vás dostaneme podporu?

Kolik takový projekt stojí?

Projekt probíhá u zákazníka, nebo online?

Jakých dosahují zákazníci přínosů?

>