__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Online kurzy

Současná situace neumožňuje pořádání školení, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Z tohoto důvodu pro vás tvoříme školení jako živá vysílání.

Vytvořili jsme postup, podle něhož si budete moci vytvořit váš první byznys model nebo upravit model stávající. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak byznys modely inovovat a samozřejmě budete moci tyto nápady využít pro vaši potřebu. 

Naučíme vás, jak vytvořit reálný a tudíž splnitelný výrobní plán pro jakýkoliv typ výroby. Je to ale stejné, jako když chcete zhubnout nebo se naučit cizí jazyk. Řešení je jednoduché a efektivní, ale nejde to bez změny současných chybných návyků. 

Projekty

Každý náš projekt představuje inovaci pro vaše řízení. Nikoliv kosmetickou změnu, ale velký krok vpřed, bez něhož jinak ztratíte konkurenceschopnost. Výsledky, kterých dosáhnete, jsou měřitelné a pro řadu firem dokonce překvapivé. 

Tento projekt není o drahých investicích, ale o aktivním manažerském řízení. U dodavatelů do automobilového průmyslu jsme dokázali navýšit produktivitu o 25 %, jinde

i více než 35 %.

TOC klub

Pokud se zajímáte o průtokové řízení, nebo jste o něm doposud neslyšeli, nyní to můžete napravit a dozvědět se více. Staňte se členy našeho TOC klubu.

TOC klub je určen pro vrcholové manažery firem. Naším cílem je rozšířit povědomí o Teorii omezení tak, aby z něj dokázalo profitovat o nejvíce lidí. Nejedná se jen o "holou" teorii, naopak jako jediní nabízíme konkrétní zkušenosti v tomto řízení z každodenní praxe. 

TOC klub v současné době připravujeme, ale můžete se zaregistrovat již nyní a my vám dáme vědět, kdy TOC klub otevíráme.

>