.st0{fill:#FFFFFF;}

Strategie

Co má společného obchodní model s divadlem?

 16/03/2019

Autor:  Josef Čipera

Obchodní (byznys) model je o tom, jak firma vydělává peníze. Obvykle bývá součástí podnikatelského plánu, a tak sotva existuje důležitější věc, kterou by se měl nejvyšší management zabývat.

A je to právě správný obchodní model, který rozhoduje o úspěchu, nebo neúspěchu firmy. Model je vždycky určitým zjednodušením skutečnosti, což ale neznamená, že by měl být primitivní.

Vytvořit takový obchodní model ale nemusí být úplně snadné. Co všechno by měl obsahovat? Co je opravdu důležité, resp. to nejdůležitější?

Pro pochopení obchodního modelu nám velice dobře poslouží přirovnání k divadlu (nebo ke koncertnímu vystoupení).

Divadlo má dvě hlavní části: 

  • popředí s jevištěm, na němž vystupují herci, a hledištěm pro návštěvníky
  • zákulisí, které zajišťuje vše pro bezchybné fungování konkrétního vystoupení, patří sem např. osvětlení, zvuk, stavba kulis, občerstvení atd.

Stejně tak každá firma:

  • nabízí zákazníkům  své výrobky a služby
  • k tomu potřebuje zaměstnance, budovy, stroje, ale i fungující procesy jako je výroba, marketing, nákup, apod.

A konečně s nadsázkou můžeme říci, že vydělávání peněz je u některé firmy také více, u jiné méně také o "tyátru".

Dalšími částmi obchodního modelu by měly být:

  • příjmy z prodeje výrobků a služeb, resp. ze vstupenek a případných grantů pro divadlo
  • náklady na zajištění provozu ať již divadla, nebo firmy

Obecně by měl mít obchodní model kvůli přehlednosti a zacílení na podstatu do 10 částí. Pro jeho vytvoření se jeví býti velice užitečným tzv. plátno obchodního modelu od Alexe Osterwaldera, viz následující obrázek.


Rozdělme divadlo na dvě části: 

  • popředí, tj. jeviště, kde se odehrává vlastní děj, a hlediště s návštěvníky
  • pozadí, kde se připravuje vše pro bezchybné fungování jeviště

Plátno obchodního modelu

1 Zákaznické segmenty

Lidé, kteří se přišli do divadla pobavit, resp. odnést si nezapomenutelný zážitek.

Firemní nebo potencionální zákazníci, kteří projevili zájem o nabízené výrobky nebo služby.

2 Hodnotové nabídky

Prostor, kde herci hrají hru z předem stanoveného repertoáru. Ta představuje hodnotu, nabízenou návštěvníkům, kterou buď ocení, nebo ne 🙁

Výrobky nebo služby, které firma nabízí k prodeji zákazníkům.

3 Kanály

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

4 Vztahy se zákazníky

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

5 Zdroje příjmů

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

6 Klíčové zdroje

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

7 Klíčové činnosti

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

8 Klíčová partnerství

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

9 Struktura nákladů

Veškeré zázemí, které je potřeba pro to, aby herci mohli odehrát zvolený kus, ať se jedná o osvětlení, zvuk, stavbu kulis, občerstvení atd.

Klíčovými zdroji jsou např. zaměstnanci, budovy, stroje apod., klíčovými činnostmi, zajišťující tvorbu hodnoty, např. výroba, marketing, nákup, atd.

Základem úkolem obchodního modelu jak divadla, tak firmy je "sladit" požadavky zákazníků s poskytovanou hodnotou tak, aby dostali, co očekávají, případně ještě něco navíc.

Více se o tvorbě inovativních byznys modelů dozvíte v členské sekci, nebo nám napište na Iting.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na příspěvek Struktura obchodního modelu, nebo se přihlaste do členské sekce.

Josef Čipera


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

>