__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(255, 255, 255)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Přihlásit se

O nás

Naší vizí je naučit manažery a podnikatele využívat průtokové řízení (TOC) tak, aby dokázali přejít ze "světa nákladů" do "světa průtoku". To je podle nás cesta, jak posunout podnikání na zcela novou úroveň.

Neprodáváme pouze produkty. Prodáváme zkušenosti.

Kurzy

Vždy vás vedeme krok za krokem ke konkrétnímu výsledku. Vše ukazujeme na příkladech z praxe.

Projekty a konzultace

Pomáháme inovovat zastaralé podnikové řízení v konkrétních oblastech.

TOC klub

Členy TOC klubu učíme průtokovému řízení. Je určen pro vrcholový management firem.

Chatboti

Nové technologie - nové příležitosti. Prověřujeme pomoc chatbotů pro podnikové řízení.

Historie firmy

Firma ITING s.r.o. byla založena v roce 2002 s cílem "jít proti proudu" v zavedeném podnikovém řízení, které bylo už v této době zastaralé a nedokázalo pomoci manažerům řešit jejich problémy.

Základem se stala Teorie omezení (Theory Of Constraints) od Dr. E. Goldratta, který, ač teoretický fyzik, dokázal převést vědecké principy do manažerské praxe. Ucelené manažerské řízení začaly velice rychle využívat firmy jako Boeing, Toyota, ale třeba i ministerstvo obrany USA.

Prvním úkolem bylo vytvořit software pro plánování a řízení výroby, protože ani celopodnikové informační systémy, známé pod zkratkou ERP, si s tím nedokázaly poradit. Vývoj byl náročný na finance i čas, ale nejcennější byla zkušenost, že tento zcela nový přístup v praxi doopravdy funguje.

Další vývoj pokračoval projektovým řízením, kdy byl vytvořen tzv. kritický řetěz CCPM, který na rozdíl od kritické cesty zohledňuje i kapacity zdrojů.

I další aplikace fungovaly skvěle, obtížné však bylo přesvědčit vedení firem pro zavedení průtokového řízení jako nové manažerské filozofie. 

Po roce 2012 se firma začala více zaměřovat na manažerské řízení, vedení lidí a jejich motivování. Na velkých projektech, zaměřených na zvýšení produktivity, se potvrdilo, že to je ta správná cesta. Že základem je změna myšlení lidí.

V dalším období soustředila firma své úsilí na oblasti firemního řízení, jako je marketing, finance, tvorba nových byznys modelů a další. 

V současné době prověřujeme jak vytvořit nový byznys model poradenství, který by využíval nejmodernějších technologií jako jsou chatboti nebo umělá inteligence.

>