__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

O nás

Naší vizí je naučit manažery a podnikatele využívat průtokové řízení tak, aby dokázali přejít ze "světa nákladů" do "světa průtoku". To je podle nás správná cesta, jak posunout podnikání na zcela novou úroveň.

Neprodáváme produkty. Prodáváme zkušenosti.

Aplikace Iting DBR

Plánování výroby jednoduše, efektivně, levně. Konečně vytvoříte reálný, splnitelný výrobní plán.

Projekty a konzultace

Pomáháme inovovat zastaralé podnikové řízení. Vždy zohledňujeme dopad na firmu jako celek.

TOC akademie

Naučíme vás průtokovému řízení. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, nyní to můžete napravit.

Chatboti

Nové technologie - nové příležitosti. Prověřujeme i pomoc chatbotů pro podnikové řízení.

Historie firmy

Firma ITING s.r.o. byla založena v roce 2002 s cílem "jít proti proudu" v zavedeném podnikovém řízení, které bylo už v této době zastaralé a nedokázalo pomoci manažerům řešit jejich problémy.

Základem se stala Teorie omezení (Theory Of Constraints) od Dr. E. Goldratta, který, ač teoretický fyzik, dokázal převést vědecké principy do manažerské praxe. Ucelené manažerské řízení začaly velice rychle využívat firmy jako Boeing, Toyota, ale třeba i ministerstvo obrany USA.

Prvním úkolem,který si firma ITING stanovila, bylo vytvořit software pro plánování a řízení výroby, protože ani celopodnikové informační systémy, známé pod zkratkou ERP, si s tím nedokázaly poradit. Vývoj byl náročný na finance i čas, ale nejcennější zkušeností bylo, že tento zcela nový přístup v praxi doopravdy funguje.

Vývoj dále pokračoval projektovým řízením, tzv. kritickým řetězem CCPM, který na rozdíl od kritické cesty zohledňuje i kapacity zdrojů.

I další aplikace fungovaly skvěle, ukázalo se však, jak obtížné je přesvědčit vedení firem pro zavedení průtokového řízení coby nové manažerské filozofie. 

Po roce 2012 se firma začala více zaměřovat na manažerské řízení, vedení lidí a jejich motivování. Na velkých projektech, zaměřených na zvýšení produktivity, se potvrdilo, že to je ta správná cesta. Že základem je změnit myšlení lidí.

V dalším období soustředila firma své úsilí na oblasti firemního řízení, jako je marketing, finance, tvorba nových byznys modelů a další. 

V současné době prověřujeme jak vytvořit nový byznys model poradenství, který by využíval nejmodernějších technologií včetně chatbotů nebo umělé inteligence.

>