.st0{fill:#FFFFFF;}

Novinky a akce

Připravujeme model firemního řízení

 09/02/2019

Autor:  Josef Čipera

Organizační struktura, procesy, pracovní místa, pravidla, měřítka, to vše tvoří jemnou firemní pavučinu. Je-li potrhaná, zákonitě to ovlivní fungování celé firmy.

Zkuste si položit několik vzorových otázek, které se týkají vaší pavučiny, např.:

 • Kolik vedoucích pracovníků máte a kolik byste jich měli mít?
 • Jaké činnosti, či dokonce procesy, děláte zbytečně a naopak, které vám chybí?
 • Která firemní pravidla vám brání vydělávat více?
 • Kolik ukazatelů používáte? A jsou to ty správné?

Podobných otázek si můžete klást samozřejmě ještě mnohem více a nejspíše zjistíte, že ke zlepšení toho je ještě mnohem více.

Proto jsme se rozhodli vytvořit model firemního řízení, který může každá firma použít jako snadno upravitelný vzor, a to pro každý typ podnikání. Model prozatím obsahuje organizační strukturu včetně rolí, firemní funkce a procesy s činnostmi. Později přidáme další atributy.

To vám umožní vyvarovat se zbytečných chyb, jichž se mnoho firem dopouští, když se snaží např. optimalizovat firemní procesy:

 • Zaměřit se na to, co je podstatné, neutopit se v detailech
 • Funkce, procesy a role mít navzájem provázané 
 • Definovat jasně strukturu (hierarchii procesů), aby nedošlo k jejich zacyklení

Model firemního řízení ve skutečnosti sestává ze tří modelů:

 1. Model funkcí - CO máme dělat
 2. Model procesů - JAK to dělat
 3. Model organizační struktury - KDO to má dělat

Model funkcí je obvykle nejjednodušší a firmy jej dokážete jej vytvořit sami. Důležité je uvědomit si, že žádná firma neexistuje ve vzduchoprázdnu, ale je součástí tzv. dodavatelského řetězce.

Pokud máte např. více navzájem spolupracujících poboček, hovoříme o interním dodavatelském řetězci, pro nějž je nutné vytvořit model pro každou pobočku zvlášť.

Model funkcí obsahuje např. tyto funkční oblasti (funkce):

 • prodej
 • nákup
 • výroba
 • finance
 • apod.

Každé funkci je pak možné přidělit několik podfunkcí, např.:

1. Prodej:

 • 1.1 Zadání prodejní objednávky
 • 1.2 Změna prodejní objednávky
 • 1.3 Zadání prodejní nabídky
 • 1.4 Fakturace
 • atd.

2. Výroba

 • 1.1 Vytvoření hlavního výrobní plánu
 • 1.2 Vytvoření plánu materiálových požadavků
 • 1.3 Vytvoření dílenského plánu
 • 1.4. Odvedení výroby
 • atd.

3. Nákup

 • 3.1 Zadání prodejní nabídky
 • 3.2 Změněna prodejní nabídky
 • 3.3 Hodnocení dodavatelů
 • 3.4 atd.

Při tvorbě procesního modelu (JAK)  je zapotřebí dodržet rozdělení na tzv. klíčové procesy, jdoucí napříč firmou, hlavní procesy v rámci funkčních oblastí (oddělení), viz výše model funkcí, příp. procesy detailní. 

V tomto případě je důležité vyhnout se tzv. "zacyklení", kdy se z jednoho procesu přes několik dalších vrátíte opět k tomu původnímu.

Procesy se dají zobrazovat např. jako řízené dokumenty s údaji o vlastníkovi procesu, měřítku, účelu, vstupech, výstupech, spouštěčích, týmu apod. Pro názornost je vhodné přidat diagramy. 

Pro tvorbu diagramů existuje řada nástrojů, některé jsou dokonce zdarma, jako Bizagi, draw.io apod. Činnosti procesů je možné přiřadit např. do "plaveckých drah", tj. konkrétním rolím podle organizační struktury.  

Ukázka procesu Prodejní nabídky (kliknutím na obrázek se diagram zvětší).

Model organizační struktury (KDO) se zdá být nejjednodušším, ale skutečnost bývá jiná. Nejčastější chybou je přiřazení rolí pracovníkům podle toho, co umí, než podle toho, co firma pro své řízení potřebuje. 

V tomto případě je důležité znát odpověď na jednoduché otázky: Kdo je manažer? Kolik má mít podřízených? Kolik úrovní má mít organizační struktura? Má organizační struktura zobrazovat oddělení, nebo role, nebo obojí? Atd.

Model firemního řízení je dobrým základem pro další zlepšování, jak uvádí zakladatel a tvůrce výrobního systému Toyoty, Taiichi Ohno: 

"Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas zkracujeme, když odstraňujeme ztráty, které nepřidávají hodnotu."

Model firemního řízení bude dostupný formu kurzu již v srpnu 2019. Chcete-li se dozvědět více, klikněte sem. Pokud chcete na jeho tvorbě podílet, napište nám na info@iting.cz.  

Josef Čipera


Your Signature

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Subscribe to our newsletter now!

  >