Výběr správného informačního systému je stále pro mnoho manažerů noční můrou. Existují dva hlavní důvody, proč tomu tak je:

  1. Vzdělanost vedoucích pracovníků v oblasti IS/IT je spíše podprůměrná.
  2. Znalosti vedoucích pracovníků ohledně firemního řízení jsou slabé.

Kombinace těchto dvou faktorů vytváří "smrtící koktejl", protože zcela zásadním způsobem rozhoduje o tom, jak efektivně bude informační podpora využita a jak bude firma fungovat.


Vedoucí pracovníci pak často spoléhají na to, co jim informační systém přinese a doufají, že jim dodavatel pomůže vyřešit jejich problémy.


Realita však bývá často jiná. Amatérismus v jedné výrobní firmě zašel dokonce tak daleko, že ohrozil její fungování. S novou informační podporou nedokázala firma plnit své závazky vůči zákazníkům, přestože do té doby normálně fungovala. 


Častější je případ, kdy dochází k neefektivnímu využívání informační podpory a fungování celé firmy. 


Dokonce může být firma díky "know-how" informační podpory zaváděna úplně jinam, než by měla jít. Z uživatelů se stávají "krmiči dat", kterým nezbývá čas na vlastní práci, obsluha úloh znamená neustálé překlikávání, produktivita práce místo toho, aby se zvyšovala, ve skutečnosti padá.


Co se s tím dá dělat?


V prvé řadě, v dostatečném předstihu ještě před tím, než se rozhodnete pro implementaci informačního systému, přehodnoťte vaše současné firemní řízení. Uvědomte si, že informační systém za vás vaše problémy nevyřeší a že úlohou dodavatelské firmy je podpořit vaše podnikání, nikoliv navrhovat zásadní změny vašeho současného řízení.  


Dále, že problémy, s nimiž velká většina firem po implementaci IS/IT bojuje, je dána právě podporou zastaralého nebo nefunkčního firemního řízení. A pokud ho nezměníte před implementací, o to víc práce budete mít později.


Informační systém je sice pro vaši firmu nezbytný, ale v podobě, dodávané dnešními dodavateli, je prostě nedostatečný. To následně vede k různým "dodělkům", propojování s Excelem a dalšími "pomůckami".


Návod na zlepšení:

  1. Nechte vyškolit management, aby získal nové znalosti ohledně firemního řízení. Nejlépe, když se zaměříte na průtokové řízení!  
  2. Vytrénujte management tak, aby dokázal nové znalosti uplatnit v praxi.
  3. Vytvořte nový (inovativní) byznys model firmy a od něho odvoďte nové, inovované firemní řízení.
  4. Teprve potom postupujte podle návodů na výběr a implementaci informační podpory, které jsou běžně známé.

Jen tak se dokážete vyvarovat největší chyby, kterou dnes dělá většina firem. Pokud už nějaký informační systém používáte, neznamená to, že nemůžete vaše podnikání inovovat. Postup je stejný jako výše, tj. nejprve změňte firemní řízení, pak upravte informační systém.

Podrobný popis zavedení inovativního firemního řízení přesahuje rámec tohoto příspěvku. Pokud se chcete dozvědět více, napište nám na info@iting.cz, případně napište komentář níže pod příspěvkem.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>