Úvod do průtokového řízení

  • Kurzy
  • /
  • Úvod do průtokového řízení
Video/Text

Video/Text

Kurz

4 Lekce

0% Nezahájeno

Úvod do průtokového řízení

Dozvíte se, co je a co není Teorie omezení, z čeho vychází, jaká omezení existují a jak funguje proces neustálého zlepšování.

Video lesson

Základ měření tvoří v průtokovém řízení tři ukazatele: průtok, investice se zásobami a provozní náklady. Obvykle je doplňujeme o produktivitu a obrátku zásob.

Text lesson

Zisk je možné zvyšovat jednoduše: buď snižovat náklady a zvyšovat tržby, anebo zvyšovat produktivitu. Budete překvapeni, jak rozdílný dopad tyto přístupy na růst zisku mají.

Text lesson

Příklad je ukázkou toho, jak moc se dnes mýlíme, když posuzujeme přínos výrobků nákladově, nebo když zohledníme existenci největšího omezení (hrdla).

Text lesson
Josef Čipera

Josef Čipera usiluje o šíření uceleného manažerského řízení, známého jako Teorie omezení (TOC). Netradičním způsobem tak pomáhá majitelům a manažerům firem zlepšovat jejich podnikání. Ve volném čase se věnuje zimnímu plavání.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>