Kurz
Video/Text

Tvorba inovativních byznys modelů

5 Moduly 25 Lekce Začátečník

Popis kurzu

Vítejte v našem online kurzu. Naučíme vás, jak vytvořit byznys model rychle a efektivně a jak ho dále inovovat. Nepotřebujete žádné přechozí znalosti, s naší pomocí jej dokáží vytvořit i začátečníci.

Obsah

Placený přístup
6 Lekce

1. modul : Začínáme

V prvním modulu získáte základy pro vytvoření byznys modelu a na jednoduchém příkladu vám ukážeme, jak takový byznys model vypadá a jak se s ním pracuje.

Byznys plán

V prvé lekci vám ukážeme, jaký je rozdíl mezi byznys plánem a byznys modelem a jak s nimi pracovat.

Plátno byznys modelu

Byznys model můžete také používat jako "jednostránkovou strategii" na tzv. plátně. Dokážete jej totiž vytvořit během pár desítek minut.

Stavební bloky

Pro vytvoření byznys modelu vystačíte s devíti stavebními bloky, na něž budete lepit barevné štítky s texty nebo obrázky.

Příklad

V této lekci uvidíte, jak vypadá byznys model pro konkrétní podnikání.

Mozek

Byznys model má podobně jako lidský mozek dvě poloviny, hemisféry. Levá se zaměřuje na logiku a efektivitu, pravá na emoce a hodnotu. 

Pravidla

Každá hra má svá pravidla a stejně tak je tomu i v případě byznys modelu. Pokud je budete dodržovat, jeho tvorbu si značně usnadníte.

Placený přístup
6 Lekce

2. modul: Byznys model I

Druhý modul je určen pro přípravu dat pravé poloviny vašeho byznys modelu. Cílem je lépe poznat vaše zákazníky a nalézt takovou hodnotovou nabídku, které jim bude nejlépe vyhovovat.

1. Zákaznické segmenty

Abyste zaujali vaše zákazníky, potřebujete něco víc, než soupeřit lepší cenou. Nejprve je ale musíte dobře poznat. To znamená zjistit, jaké řeší problémy, jaká mají očekávání, s čím jim můžete pomoci atd.

2. Hodnotové nabídky

Teprve jakmile poznáte, co jednotlivé zákaznické segmenty potřebují, co by jim nejvíce pomohlo, můžete upravit svou hodnotovou nabídku tak, abyste jim vyhověli. Cena už pak nemusí být tím jediným ukazatelem pro získání zakázky.

3. Kanály

Se svými i potenciálními zákazníky můžete komunikovat pomocí kanálů, a to nejen při samotném prodeji, ale již dlouho předtím, ale také i po prodeji. Úspěšnost vašich nabídek se tak mnohonásobně zvýší.

4. Vztahy se zákazníky

Důvěra je základ, na němž stojí veškerý prodej. Jakmile zákazník zjistí, že se na vás může spolehnout, protože mu pomáháte, máte vyhráno.

5. Zdroje příjmů

Aby byl váš byznys model životaschopný, potřebujete mít zajištěné příjmy. Ty zjistíte jednoduše z prodeje výrobků či služeb vašim zákaznickým segmentům. 

Placený přístup
5 Lekce

3. modul: Byznys model II

Levá polovina byznys modelu je zaměřena na logiku a efektivitu. Zde máte veškerou podporu pro vytvoření nebo inovaci vašeho byznys modelu.

6. Klíčové zdroje

Pro vytvoření hodnotové nabídky obvykle potřebujete nějaké zdroje. Vyberte jen ty klíčové, tvořte byznys model.

7. Klíčové aktivity

Stejně jako potřebujete klíčové zdroje, neobejdete se bez klíčových činností. Někdo totiž musí hodnotovou nabídku vytvořit. 

8. Klíčová partnerství

Často je výhodné spolupracovat s partnery, kteří mají např. speciální technologie, nebo s nimiž můžete sdílet náklady na marketing, využít administrativní zázemí nebo IT služby, apod.

9. Struktura nákladů

Tak jako potřebujete znát příjmy, musíte vědět, jaká bude struktura nákladů. Bez těchto dvou hodnot nevíte, zda je váš byznys model ziskový, nebo ztrátový.

Placený přístup
3 Lekce

4. modul: Byznys model krok za krokem

V tomto modulu vytvoříte svůj první byznys model. Nejprve si připravíte všechny ingredience, jako kdybyste chtěli uvařit nějaké jídlo. Pak postupně vyplníte všech 9 stavebních prvků. Nakonec propočítáte zisk a případně upravíte váš byznys model tak, aby odpovídal současnému stavu.

Příprava

V prvé lekci ustanovte tým, který bude byznys model tvořit a vedoucího týmu, nebo moderátora, který bude celou schůzku efektivně řídit. Dále budete potřebovat plátno, štítky, fixy a další pomůcky. Pokud jste si připravili v předchozích dvou modulech data pro jednotlivé segmenty, máte výhodu. Pokud ne, vytvoříte je nyní, ale budete se muset vracet. 

Vytvoření 1. byznys modelu

Na příkladu výrobní firmy vám ukážeme, jak postupně byznys model vznikne. Začneme od hodnotové nabídky, ale obecně můžete začít od libovolného segmentu.

Výpočet zisku

Na vzorovém byznys modelu vám ukážeme, jak jednoduše vypočtete zisk, nebo ztrátu vašeho podnikání. Další hlediska zohledníme do inovovaného byznys modelu později. Právě jste vytvořili váš 1. byznys model. GRATULUJEME!

Placený přístup
5 Lekce

5. modul: Inovujeme byznys model

Abyste vytvořili skutečně životaschopný byznys model, měli byste vědět, čeho chcete dosáhnout stejně jako dokonale poznat vaše zákazníky. Svou pozici na trhu stanovíte tak, že vyberete tu nejlepší variantu. Inovativní byznys model, založený na průtokovém řízení pak znamená, že jste při tvorbě byznys modelů dosáhli skutečného mistrovství.

Vize, cíl(e)

Váš byznys model by měl přispět k naplnění vaší vize a dosažení stanoveného cíle. Pokud jste je doposud nestanovili, nastal čas to nyní udělat.

Nalezení souladu

V této lekci vytvoříte pro každý segment soubor požadavků vašich zákazníků a vámi nabízené hodnoty. Požadavky setřídíte podle důležitosti a porovnáte s hodnotou. Tak poznáte, co vaši zákazníci chtějí a zaměříte se na to, co udělat, abyste jim vyhověli. 

Varianty

V této lekci provedete kalkulaci příjmů pro každý zákaznický segment. Dále zohledníte vnější podmínky a rizika a vyberete segmenty, které jsou pro dosažení vize a cíle nejlepší.

Inovace

V této lekci se dozvíte, jakým způsobem inovovat váš byznys model a jakou techniku přitom použít. Za inovaci přitom považujeme velkou změnu, nejlépe konkurenční výhodu, a nikoliv dílčí kosmetickou úpravu. 

Co dál?

Vytvořením byznys modelu vaše práce nekončí, ale naopak začíná. Neustálé zlepšování vašeho byznys modelu podporované průtokovým řízením, tvorba podnikového plánu (strategie), zlepšování firemní kultury, to vše jsou další výzvy, které na vás čekají.

Pen
>