Řízení výrobních procesů

  • Kurzy
  • /
  • Řízení výrobních procesů
Video/Text

Video/Text

Kurz

4 Lekce

0% Nezahájeno

Řízení výrobních procesů

Správně zařadit výrobu podle nastavených kritérií vám pomůže lépe ji plánovat a řídit. Jak sami uvidíte, naše členění je jednoduché a velice přehledné.

Video lesson

K plánování výroby potřebujete znát tzv. řídící body rozpojení, nebo spojení. Ty pak definují v topologii vaší firmy větve, které potřebujete řídit. V průtokovém řízení se spojují s tzv. buffery, časovými zásobníky.

Text lesson

Bod rozpojení je základním logistickým konceptem, který rozděluje logistické procesy na tlačné a tažné. To má zásadní význam při tvorbě výrobního plánu, protože tím můžete zkracovat dodací lhůty.

Text lesson

Současné výrobní plánovací systémy nenabízí tolik možností, jak by se možná na první pohled zdálo. Vlastně je výběr velice úzký, v případě kusové a malosériové výroby dokonce existuje jediná možnost.

Text lesson
Josef Čipera

Josef Čipera usiluje o šíření uceleného manažerského řízení, známého jako Teorie omezení (TOC). Netradičním způsobem tak pomáhá majitelům a manažerům firem zlepšovat jejich podnikání. Ve volném čase se věnuje zimnímu plavání.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>