Kurz
Text

Plánování výroby DBR

6 Moduly 19 Lekce Začátečník

Popis kurzu

Vítejte v našem online kurzu. Naučíme vás, jak vytvořit splnitelný výrobní plán a jak řídit výrobu mnohem jednodušeji a efektivněji než doposud. 

Obsah

Placený přístup
4 Lekce

Úvod

V úvodním modulu odhalíte, co je největším problémem současného plánování výroby a kudy vede cesta k jeho řešení. 

Současný stav

V prvé lekci se dozvíte, co je největší příčinou toho, že vaše výrobní plánování nefunguje, než jste byli doposud zvyklí. Základní myšlenkou je přejít "od detailu k podstatě".

Terminologie

V lekci Terminologie se dozvíte, co znamenají konkrétní pojmy a zkratky jako DBR, buffer management, úzké hrdlo atd. Bez pochopení jejich správného významu nedokážete nové výrobní plánování zavést.

Cvičení

Všechno, co jste se v 1. modulu naučili, si zde můžete procvičit na vaší firmě. Výstupy se vám budou později hodit při realizaci nového výrobního plánování. 

Placený přístup
4 Lekce

Plánování výroby

Modul obsahuje tři lekce. V prvé vás naučíme, co si pro tvorbu výrobního plánu připravit. Ve druhé lekci, jak výrobní plán(y) vytvořit. Na závěr si sami navrhnete plánování výroby pro vaši firmu.

Výrobní systém

V prvé lekci tohoto modulu vás naučíme, co si pro tvorbu plánu výroby připravit. Např. hrdlo (bubeníka), etapy výroby, typy bufferů, pracoviště atd.

Plánování výroby S-DBR

V této lekci vás naučíme dvěma postupům při tvorbě plánu a kdy který použít. Můžete zaplánovat pomocí zjednodušeného plánu, tzv. S-DBR, nebo podle DBR na hrdlo. 

Cvičení

Na závěr si sami navrhnete způsob plánování výroby pro vaši firmu, abyste zjistili, zda předchozím lekcím správně rozumíte.

Placený přístup
2 Lekce

Řízení výroby

V modulu řízení výroby se naučíte řídit výrobu pomocí tzv. Buffer Managementu (BM). Jednoduchým porovnáním stavu zakázky v bufferu ihned uvidíte, zda je zpožděná, nebo ne.

Buffer Management (BM)

V této lekci se naučíte, jak jednoduše a efektivně řídit výrobu pomocí bufferů na principu semaforu. A jak díky tomu významně zkrátit a zefektivnit výrobní porady.

Cvičení

V této lekci si ověříte nabyté znalosti z řízení pomocí bufferů. Pro reportování vyberete buffery, které jsou ejdůležitější pro řízení vaší výroby.

Placený přístup
3 Lekce

Měření

Druhý modul obsahuje tři lekce, v nichž se naučíte, jaké ukazatele používat, abyste dosáhli stanoveného cíle a naplnění firemní vize.

Úvod do měření

V prvé lekci vám ukážeme, jak vypadá "stroj na peníze" a přirovnáním vašeho podnikání ke hře zjistíte, jakou hru to vlastně hrajete.

"Kritické" ukazatele

Ve třetí lekci vás naučíme, jak zahrnout do systému měření další ukazatele, zaměřené hlavně na vaše zákazníky a ekonomiku.

Cvičení

V poslední lekci si procvičíte, co jste se o měření dozvěděli a zda ukazatelům správně rozumíte. Pokud ano, nic vám nebrání v jejich používání.

Placený přístup
2 Lekce

Informační systémy

V modulu informační podpora vás naučíme, jak vám s novým plánováním výroby mohou pomoci komerční informační systémy ERP nebo APS. Respektive, jaké máte jiné možnosti.

Informační podpora

Základním účelem informačního systému je udržovat a poskytovat informace (respektive data) jeho uživatelům.

trend: agilní SW, pronájem odborníků, cloud. "recenze", pozor na tvrzení, že mají APS, "doživotní implementace - složitost, "sedání" 5 a více let: příklady.

Jaký má být Software that Truly Supports Good Decisions? detail x podstata. Co potřebujeme nejen pro výrobu?

Cvičení

V závěrečné lekci si připravíte návrh vaší informační podpory vyplněním jednoduché tabulky a stanovením pro a proti jednotlivých variant.

Pen
>