Kurz
Text

Plánování výroby DBR

6 Moduly 22 Lekce Začátečník

Popis kurzu

Vítejte v našem online kurzu. Naučíme vás, jak vytvořit splnitelný výrobní plán a řídit vaši výrobu jednoduše a efektivně. Postačí vám k tomu jenom jiný úhel pohledu. 

Obsah

Placený přístup
5 Lekce

Úvod

V úvodním modulu vás naučíme, co je plánování výroby DBR, jak obecně funguje výrobní systém, co znamenají slova bubeník, lano, nebo časový zásobník a jakou významné jsou firemní politiky. 

Plánování výroby DBR

V prvé lekci vás naučíme vidět výrobní plánování úplně jinak, než jste byli doposud zvyklí. Základní myšlenkou je přejít "od detailu k podstatě".

Výrobní systém

V této lekci vás naučíme, jak vytvořit základ modelu výrobního řízení, který vám pomůže lépe pochopit nejen fungování výroby, ale celé firmy. 

Terminologie

V lekci Terminologie se dozvíte, co znamenají konkrétní pojmy a zkratky jako DBR, buffer management, úzké hrdlo atd. Bez pochopení jejich správného významu nedokážete nové výrobní plánování zavést.

Politiky

V této lekci vás naučíme, jak zásadní význam mají nejen pro plánování výroby firemní politiky. Na příkladech se dozvíte, jak dokáží bránit, nebo naopak pomáhat rozvoji vaší firmy. 

Cvičení

Všechno, co jste se v 1. modulu naučili, si zde můžete procvičit na vaší firmě. Výstupy se vám budou později hodit při realizaci nového výrobního plánování. 

Placený přístup
4 Lekce

Měření

Druhý modul obsahuje tři lekce, v nichž se naučíte, jaké ukazatele používat, abyste dosáhli stanoveného cíle a naplnění firemní vize.

Význam měření

V prvé lekci vám ukážeme, jak vypadá "stroj na peníze" a přirovnáním vašeho podnikání ke hře zjistíte, jakou hru to vlastně hrajete.

Lokální ukazatele

Ve druhé lekci se naučíte, jak celofiremní ukazatele provázat s lokálními, které můžete používat při každodenním operativním rozhodování.

"Kritické" ukazatele

Ve třetí lekci vás naučíme, jak zahrnout do systému měření další ukazatele, zaměřené hlavně na vaše zákazníky a ekonomiku.

Cvičení

V poslední lekci si procvičíte, co jste se o měření dozvěděli a zda ukazatelům správně rozumíte. Pokud ano, nic vám nebrání v jejich používání.

Placený přístup
3 Lekce

Plánování výroby DBR

Modul obsahuje tři lekce. V prvé vás naučíme, co si pro tvorbu výrobního plánu připravit. Ve druhé lekci, jak výrobní plán(y) vytvořit. Na závěr si sami navrhnete plánování výroby pro vaši firmu.

Příprava

V prvé lekci tohoto modulu vás naučíme, co si pro tvorbu plánu výroby připravit. Např. hrdlo (bubeníka), etapy výroby, typy bufferů, pracoviště atd.

Tvorba plánu

V této lekci vás naučíme dvěma postupům při tvorbě plánu a kdy který použít. Můžete zaplánovat pomocí zjednodušeného plánu, tzv. S-DBR, nebo podle DBR na hrdlo. 

Cvičení

Na závěr si sami navrhnete způsob plánování výroby pro vaši firmu, abyste zjistili, zda předchozím lekcím správně rozumíte.

Placený přístup
2 Lekce

Řízení výroby BM

V modulu řízení výroby se naučíte řídit výrobu pomocí tzv. Buffer Managementu (BM). Jednoduchým porovnáním stavu zakázky v bufferu ihned uvidíte, zda je zpožděná, nebo ne.

Buffer Management

V této lekci se naučíte, jak jednoduše a efektivně řídit výrobu pomocí bufferů na principu semaforu. A jak díky tomu významně zkrátit a zefektivnit výrobní porady.

Cvičení

V této lekci si ověříte nabyté znalosti z řízení pomocí bufferů. Pro reportování vyberete buffery, které jsou ejdůležitější pro řízení vaší výroby.

Placený přístup
4 Lekce

Informační podpora

V modulu informační podpora vás naučíme, jak vám s novým plánováním výroby mohou pomoci komerční informační systémy ERP nebo APS. Respektive, jaké máte jiné možnosti.

Informační systémy

Základním účelem informačního systému je udržovat a poskytovat informace (respektive data) jeho uživatelům.

trend: agilní SW, pronájem odborníků, cloud. "recenze", pozor na tvrzení, že mají APS, "doživotní implementace - složitost, "sedání" 5 a více let: příklady.

Jaký má být Software that Truly Supports Good Decisions? detail x podstata. Co potřebujeme nejen pro výrobu?

ERP a APS systémy

V prvé lekci vás seznámíme s historií vývoje informačních systémů a jejich rolí, kterou sehrály při plánování výroby. 

DBR podpora

V této lekci vás naučíme, jak stanovit požadavky na informační podporu pro nové plánování výroby DBR a jak tuto podporu zajistit.

Cvičení

V závěrečné lekci si připravíte návrh vaší informační podpory vyplněním jednoduché tabulky a stanovením pro a proti jednotlivých variant.

Pen
>