Plánování výroby DBR

  • Kurzy
  • /
  • Plánování výroby DBR

Placený přístup

Začátečník

Video/Text

Video/Text

Kurz

17 Lekce

0%

Vítejte v našem online kurzu. Naučíme vás, jak vytvořit splnitelný výrobní plán a jak řídit výrobu mnohem jednodušeji a efektivněji než doposud. 

Plánování výroby DBR

6 Lekce

Placený přístup

V prvé lekci se dozvíte, že vaše výrobní plánování nefunguje z principu a nikoliv proto, že nemáte ten správný výpočetní algoritmus. 

Video lesson

Placený přístup

V této lekci vás naučíme, jak výroby jednoduše klasifikovat. To vám usnadní pochopit, jak vaše výroba funguje především v případě, že se jedná o více typů výrob.

Video lesson

Placený přístup

Pro tvorbu výrobního plánu musíte znát tzv. řídící body, jimiž se plánování řídí. Užitečným pomocníkem je v tomto případě právě VATI analýza.

Video lesson

Placený přístup

V lekci Terminologie se dozvíte, co znamenají konkrétní pojmy a zkratky jako DBR, buffer management, úzké hrdlo atd. Bez pochopení jejich správného významu nedokážete nové výrobní plánování zavést.

Video lesson

Placený přístup

Text lesson

Placený přístup

Všechno, co jste se v 1. modulu naučili, si zde můžete procvičit na vaší firmě. Výstupy se vám budou později hodit při realizaci nového výrobního plánování. 

Text lesson

Placený přístup

V prvé lekci tohoto modulu vás naučíme, jaké plánovací systémy jsou dnes k dispozici a zhodnotíme jejich vhodnost pro vaši výrobu.

Video lesson

Placený přístup

Tato lekce je zaměřena na základní požadavky, které by měl splňovat každý výrobní systém. Především je důležité přizpůsobit zbytek firmy výrobě tak, aby všichni táhli za jeden provaz.

Text lesson

Placený přístup

Naučíme vás, v čem spočívá největší rozpor výroby. Pokud jej odstraníte, dokážete se zbavit všech, nebo velké většiny, současných problémů.

Video lesson

Placený přístup

Na závěr si sami navrhnete způsob plánování výroby pro vaši firmu, abyste zjistili, zda předchozím lekcím správně rozumíte.

Text lesson

Placený přístup

V této lekci se dozvíte, jak se zbavit základního výrobního rozporu a jak zjednodušit a zefektivnit výrobní plánování.

Video lesson

Placený přístup

Pokud si vše připravíte podle přechozích lekcí, uvidíte, jak může být výrobní plánování jednouché a přitom velice účinné.

Video lesson

Placený přístup

Řízení výroby poskytuje výrobnímu plánování důležitou zpětnou vazbu ohledně rozpracovaných zakázek a zároveň je velice účinným nástrojem pro zkracování průběžné doby.

Video lesson

Placený přístup

V této lekci se naučíte, jak jednoduše a efektivně řídit výrobu pomocí bufferů na principu semaforu. A jak díky tomu významně zkrátit a zefektivnit výrobní porady.

Video lesson

Placený přístup

V této lekci si ověříte nabyté znalosti z řízení pomocí bufferů. Pro reportování vyberete buffery, které jsou ejdůležitější pro řízení vaší výroby.

Text lesson

Placený přístup

V této lekci vás naučíme, jak vyřešit softwarovou podporu pro vaše nové výrobní plánování. 

Video lesson

Placený přístup

V poslední lekci vám nastíníme, co dalšího vás čeká a nemine, pokud se rozhodnete nové výrobní plánování zrealizovat.

Video lesson
Josef Čipera

Josef Čipera usiluje o šíření uceleného manažerského řízení, známého jako Teorie omezení (TOC). Netradičním způsobem tak pomáhá majitelům a manažerům firem zlepšovat jejich podnikání. Ve volném čase se věnuje zimnímu plavání a cvičení taiči.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>