4. video

 Zkracujte časy provádění 

Navrhujte nové systémy, zkracujte procesy i činnosti.

>