Víte, že všechno, co jste se doposud

dozvěděli o plánování výroby, je špatně?

Zjistěte, jak vytvořit splnitelný výrobní plán, zkrátit dodací lhůty, lépe využít kapacity ...

Objednat si tento unikátní online kurz můžete již nyní!

V kurzu vás naučíme, jak vytvořit

splnitelný výrobní plán!

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby dělali svou práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale firma nedokáže vytvořit výrobní plán, jak efektivně může výrobu řídit? Odpověď je jednoduchá: "hasí" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka nebo poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto otázky dostanete odpověď v našem kurzu.

Plánování výroby DBR

V kurzu vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit jen toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity a lepší návratnosti vložených peněz. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí se dodací lhůty, což pomůže získat nové zakázky.

Co všechno objednáním kurzu získáte?

Naučíte se zcela novému přístupu k plánování a řízení výroby. Zaměříte se na to, co je opravdu nejdůležitější. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte. Největší přínosy jsou uvedeny níže, ale ve skutečnosti získáte ještě  mnohem víc.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Nižší rozpracovaná výroba

Zakázky nebudete uvolňovat do výroby ihned, ale podle plánu. Tím se jejich průchod výrobou zrychlí a rozpracovanost sníží.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými lidmi tak vyrobit (vydělat) více.

Lepší termínové plnění dodávek

Místo detailního hlídání všech zakázek vás systém včas upozorní (princip semaforu) na ty ohrožené. Plnění termínů dodávek pak bude větší než 95 %.

Snížení vícenákladů

Díky novému způsobu plánování snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečnou manipulaci s materiálem atd.

Co říkají naši zákazníci?

Podívejte se, co říkají o plánování výroby podle DBR někteří z našich zákazníků.

Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Obsah kurzu

Celý kurz sestává ze čtyř modulů a 15 lekcí. Na konci každého modulu najdete cvičení, kde si ověříte, zda jste nové věci správně pochopili. 

1

1. Modul: Úvod

Úvodní modul obsahuje tři lekce, kde se dozvíte, proč se vám doposud nepodařilo výrobní plán vytvořit. Dále se naučíte, jaký je rozdíl mezi výrobou job shop a flow shop, pomocí VATI analýzy zjistíte, kde jsou tzv. řídící body pro řízení výroby. A nakonec, jak důležitý je pro komunikaci společný jazyk, zvláště pokud se jedná o úplně nové věci.

2

2. Modul: Plánovací systémy

Ve druhém modulu se v dalších třech lekcích naučíte, jaké máte možnosti vytvořit v současné době výrobní plán, co je výrobní systém DBR a v čem spočívá zásadní rozpor plánování a řízení výroby.

3

3. Modul: Plánování výroby DBR

Tento modul obsahuje čtyři lekce. Naučíme vás, jak vypadá nový výrobní systém, Jak vytvořit reálný a tudíž splnitelný výrobní plán podle principu DBR. A že pro efektivní plánování potřebujete také správné řízení, neboli Buffer Management. Nakonec vám ukážeme, jak tvořit výrobní plány pro různé druhy výrob, které jsme navrhovali v konkrétních firmách.

4

4. Modul: Informační podpora a přizpůsobení firmy

V posledním, čtvrtém modulu, vám ukážeme, jaké máte možnosti, abyste dokázali zajistit potřebnou informační podporu. A ještě, co dalšího bude potřeba udělat, pokud se rozhodnete plánování výroby DBR realizovat. Jaké základní ukazatele byste měli minimálně používat, ukážeme vám vzory procesů i  firemních politik, pomocí nichž dokážete změnit chování lidí, tj. přizpůsobit celou firmu novému výrobnímu plánování a řízení.

V čem vám kurz nejvíce pomůže?

V prvé řadě získáte zcela nový přístup k plánování výroby. Takový, který odráží skutečné požadavky zákazníků. To znamená, že místo soupeření cenou nabídnete hodnotu, kterou konkurence jednoduše nabídnout nedokáže: krátké dodací lhůty a skvělé plnění termínů dodávek.


Dále zlepšíte produktivitu a ekonomiku firmy, protože snížíte rozpracovanost, vícenáklady na přesčasy a směny navíc, a mnohem lépe vytížíte kapacity. A samozřejmě, pokud zrychlíte průchod zakázek výrobou, vyrobíte více.


Zjednodušením výroby zacílíte úsilí lidí na jejich práci místo, aby "krmili" počítače daty!

Někteří účastníci našich školení výroby DBR

Nejčastější dotazy

Komu je kurz určen?

Výrobním ředitelům, vedoucím výroby i přípravy výroby, plánovačům, mistrům, ale třeba i obchodníkům, nákupčím nebo kooperantům. 

Jak se do kurzu přihlásím?

Koupí kurzu získáváte pro vaši firmu přístup pro max. 3 současně přihlášené účastníky. Po zaplacení kurzu se už stačí jen zaregistrovat. Přístup je určen výhradně pro jednu firmu, viz obchodní podmínky.

Jak dlouho mám ke kurzu přístup?

Kurz může vaše firma používat bez časového omezení po jeho zakoupení.

Pomůžete nám i se softwarovou podporou?

Samozřejmě. V kurzu se dozvíte, jaké máte možnosti. Primárně není plánování výroby o software, ale o novém principu. Doporučujeme proto začít s minimem a postupně tuto podporu vylepšovat.

Jakou dostanu podporu?

Své připomínky, dotazy, nebo třeba i úspěchy nám můžete posílat na podpora@iting.cz.

Plánujete ke kurzu semináře s uživateli?

Ano, pokud bude zájem účastníků a pokud to aktuální situace dovolí, uspořádáme seminář, kde se setkáme osobně. 

Pomůžete nám zrealizovat plánování výroby na míru?

Ano, jednalo by se o projekt. Naše kapacity jsou ale v tomto omezené, takže postupujeme podle pravidla: "Kdo dřív přijde...". V případě zájmu nás prosím kontaktujte na obchod@iting.cz, nebo na tel.: +420 724 166 988.

>