__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Plánování výroby DBR 

pro kusovou a malosériovou výrobu!


Přestaňte "krmit" počítače daty ať máte čas dělat svou práci.

Získejte odpověď na zásadní otázky

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby dělali svou práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale nedokážete vytvořit výrobní plán, jak efektivně můžete výrobu řídit? Odpověď: jsme rádi, že "hasíme" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka nebo poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jak zajistím, aby byly včas k dispozici potřebné díly na montáži?

Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto i další otázky najdete odpověď v tomto projektu.

Nový princip plánování výroby

Vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity, zisku i návratnosti vložených peněz. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí dodací lhůty, což pomůže získat nové zakázky.

Co všechno získáte?

Zaměříte se na to, co je opravdu důležité. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Menší rozpracovanost

Uvolňování zakázek do výroby podle plánu zrychlí jejich průchod výrobou a sníží tak rozpracovanost.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými lidmi a vybavením tak vyrobit (vydělat) více.

Lepší plnění termínů dodání

Místo detailního hlídání všech operací budete mít k dispozici přehledný, úsečkový (Ganttův) diagram o stavu zakázek s barvami semaforu.  

Nižší vícenáklady

Díky novému způsobu plánování výroby snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečnou manipulaci s materiálem atd.

Co říkají naši zákazníci?

Přečtěte si, co říkají o plánování výroby Iting DBR někteří z našich zákazníků.

Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Realizace projektu

Zavést plánování výroby DBR znamená provést několik kroků: zjistit aktuální stav a navrhnout nové řešení, stanovit cíl(e) a strukturu projektu, rozpočet, harmonogram atd.

Na projekt uzavíráme smlouvu o dílo, kde jsou veškeré potřebné údaje. Pokud jde o jednoduchý projekt, je možné realizovat jej i na základě objednávky.


 Abyste viděli co nejdříve výsledky, doporučujeme využít naši excelovou aplikaci, kde vystačíte pouze se základními daty. Není to však podmínkou. Pro zavedení plánování výroby vám budou stačit pouze 3 kroky:

1

1. krok: Zjištění stavu a návrh řešení

Neplatíte za žádné zdlouhavé a složité analýzy. V prvém kroku pouze zjistíme, jak dnes výrobu plánujete a zda máte potřebná data. Následně vám navrhneme, jak výrobu nově plánovat a návrh řešení společně odsouhlasíme.

2

2. krok: Jednoduchý start

Pokud využijete naši aplikaci, připravíme ji pro nasazení ve vaší firmě. Nastavíme parametry, vyzkoušíme načítání dat, zaškolíme uživatele (plánovač, vedoucí výroby...) a vyjasníme si případné další požadavky na úpravy, doplňky apod.


Pokud aplikaci nevyužijete, volíme manuální cestu, např. změníme pravidlo, proces nebo postup apod. Naší snahou vždy je využít váš současný informační systém. 


3

3. krok: Neustálé zlepšování

Rozběhnout plánování výroby, např. s pomocí naší aplikace, je celkem snadné a rychlé. Začít řídit průtokově ale znamená udělat mnohem víc. Nejen výroba, ale celá firma se musí novému plánování a řízení výroby přizpůsobit,


K tomu je potřeba přehodnotit současná pravidla, nastavit nové ukazatele a změnit některé procesy. Dále, a to je mnohem náročnější, intenzívně pracovat s lidmi v souladu s průtokovým řízením a neustálým zlepšováním.V čem vám nové plánování výroby pomůže?

Posuďte sami:

  1. S přehledem o vytížení kapacit na několik týdnů, nebo měsíců dopředu dokážete v předstihu řešit případné problémy, ale i slibovat reálné termíny dodávek zákazníkům.
  2. Budete vědět, kdy nejpozději musíte mít na skladě materiál, abyste nebrzdili výrobu.
  3. Získáte pořadí provádění zakázek, abyste nejlépe využili hrdlo, případně další kritické zdroje.
  4. Přestanete "hasit" problémy a začnete skutečně řídit.
  5. Získáte více času na vlastní práci, protože už nebudete muset "krmit" počítače daty.
  6. Vaše výroba bude mnohem efektivnější, takže prokazatelně uděláte víc a vyděláte víc.

Účastníci našich školení

Kolik takový projekt stojí?

Cena se odvíjí podle rozsahu projektu. Záleží na tom, zda vystačíte s plánováním výroby, nebo budete chtít plánovat i projektové zakázky s více etapami, více středisky apod., příp. různé kombinace výrob. Pro další informace kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Nejčastější dotazy

Kdo bude moci s novým výrobním plánem pracovat?

Výrobní ředitelé, vedoucí výroby i přípravy výroby, konstruktéři, plánovač, mistři, ale třeba i obchodníci, nákupčí nebo kooperanti. Počet uživatelů není nijak omezen, záleží na vás, komu přístup umožníte.

Jak probíhá realizace projektu?

Realizace projektu se řídí smlouvou o dílo  a je popsána výše. Probíhá stejně jako každý standardní projekt, tj. je stanovena struktura projektu, rozpočet, harmonogram projektu atd.

Je možné zakoupit i vaši softwarovou aplikaci?

Ano, je to možné. Cena se odvíjí od počtu licencí (instalací). Více se dozvíte od našeho prodeje, viz oranžová tlačítka výše.

Jakou dostaneme podporu?

Podpora při realizaci vyplývá z rozsahu projektu, tj. z návrhu nového plánování výroby, zaškolování pracovníků, používání aplikace, přenosů dat z/do ERP systému apod. Své připomínky nebo dotazy nám můžete posílat na podpora@iting.cz.  

Plánujete k výrobnímu plánování také živé semináře?

Ano. Pokud bude dostatečný zájem a pokud to aktuální situace dovolí, upořádáme semináře, kde se budeme moci potkat všichni společně, vyměnit si názory, poučit z chyb apod.

>