VATI analýza

K plánování výroby potřebujete znát tzv. řídící body rozpojení, nebo spojení. Ty pak definují v topologii vaší firmy větve, které potřebujete řídit. V průtokovém řízení se spojují s tzv. buffery, neboli časovými zásobníky.

Vychází z písmen abecedy VATI. Bod rozpojení je tak např. v kořeni V, nebo na vrcholu A, či T. Pokud je na vrcholu V, tak již není možné se ve výrobě vracet, např. když naporcujete kuře. Naopak v případě A se z montáže na vrcholu dá vracet zpět do jednotlivých větví.

Řídícím bodem tak v průtokovém řízení nemusí být jen největší omezení! 


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>