Příklad s využitím omezení

Průtokové řízení, resp. jeho část nazvaná průtokového účetnictví, přináší podporu rozhodování o investicích, nákladech, hodnocení středisek, zda je lépe vyrobit, či nakoupit a při hodnocení přínosů výrobků. 

Jako jediné dokáže správně stanovit přínos na jeden výrobek nebo poskytovanou službu bez chyby způsobené přerozdělováním (alokací) nákladů.

A právě tato chyba může radikálním způsobem ovlivnit hospodaření firem, protože výrobky nebo služby, které dnes považujete za ziskové, mohou být ztrátové, a naopak. A to dokonce u firem, kde je velká materiálová náročnost, až 50 %, jako jsou vstřikovny plastů apod.

V řadě firem se objevují námitky jako že: "my si nemůžeme vybírat díly z objednávky, musíme brát i ty ztrátové apod." V prvé řadě je ale potřeba zjistit, které to jsou a podle toho udělat odpovídající opatření.

Mimochodem, pokud bojujete nižší cenou, bude to problém vždy. Na scénu proto musí nastoupit marketing, resp. tvorba byznys modelu, nebo firemní strategie.  

Materiály

Hodnocení přínosů výrobků

Kompletní příklad na hrdlo systému a jak se v tomto případě správně rozhodovat.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>