Zvyšování zisku


Dva způsoby zvyšování zisku:

1. Snižování nákladů 

  • 1 pole představuje např. 10 mil. Kč
  • úspora na provozních nákladech o 10 %: tj. ze 40 mil. Kč = 4 mil. Kč
  • zvýšení zisku: 4mil. / 30 mil. = 0,13. tj. 13 %.

2. Zvyšování produktivity o 20 %

  • zvýšíme tržby o 20 % na 120 mil. Kč
  • o něco se zvýší materiál: 20 % z 30 mil. Kč = 6 mil. Kč
  • tržby se tak zvýší o 20 mil. Kč - 6 mil. Kč = 14 mil. Kč
  • zisk se tedy zvýší o 14 mil. Kč / 30 mil. Kč = 0,466, tj. o téměř 47 %
Jaký způsob si pro zvýšení zisku vyberete? 

  1. nárůst o 13 % snižováním nákladů
  2. nebo téměř o 47 % zvýšením produktivity


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>