Klasifikace výrob

Pokud budete např. vybírat nový informační systém, nebo navrhovat nové plánování a řízení výroby, potřebujete vědět, jak vaši výrobu správně zařadit. Tím se vyvarujete podstatné chyby, kdy například za sériovou výrobu budete považovat výrobu opakovanou jen na základě toho, že vyrábíte velké objemy výrobků.

Nebo jako jiná firma, kde vybírali informační systém a jako referenci jim dodavatel ukázal výrobu středně sériovou, kde stačilo plánovat týdně na základě výhledů, zatímco firma měla výrobu malosériovou s nutností plánovat denně a rychle tak reagovat na okamžité změny.

Ke způsobu klasifikace, kterou vám doporučujeme, stačí zařadit výrobu podle postupu prací na výrobku a spojitosti, či nespojitosti výrobního toku.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>