Každý, kdo zkusil udělat kvalitní firemní strategii dobře ví, že to není o tvorbě byznys plánu pro banku, pokud chceme např. získat úvěr. 

Z mého pohledu existují dva hlavní důvody. Ten první, že management je natolik zapojen v operativních činnostech firmy, že stíhá pouze "hasit problémy". Druhým důvodem je to. že vlastně ani neví, jak takovou strategii vůbec vytvořit.

Pokud připustíme, že firma se má zlepšovat od hlavy, bez dobré strategie to prostě nepůjde. Skvělým nástrojem jak začít, jsou v tomto případě tzv. byznys modely.

S jejich pomocí je možné fungování firmy značně zjednodušit a zacílit na to. co je opravdu důležité. Nápady se dají přehledně vizualizovat, další členové managementu zapojovat, vytvářet množství variant a vybírat ty nejlepší.

Inovativní byznys modely vám pak umožní získat čas, který vám tolik chybí na důležité věci.


Takovou inovaci přináší TOC byznys model

TOC byznys model je tvořen dvěma hlavními částmi:

  1. vlastní byznys model
  2. inovace s využitím průtokového řízení Theory Of Constraints (TOC)

Ad 1. Začněme byznys modelem, protože mít nápad v hlavě není totéž jako jej formulovat a vizualizovat tak, aby mu porozuměli všichni. 

Byznys model se nejčastěji zobrazuje pomocí tzv. plátna byznys modelu. To vám umožní zjednodušit a zacílit vaše podnikání na to, co je opravdu nejdůležitější. 

Byznys model obsahuje devět základních prvků. Pravá polovina modelu je o tom, jak předat hodnotovou nabídku zákazníkovi, levá jak ji vytvořit. Vzor plátna si můžete stáhnout zde.

Plátno pro výrobní firmu

Příklad plátna pro výrobní firmu je uveden výše. Samotné plátno je rozděleno do devíti bloků, z nichž každý má jasný účel. Na jednotlivé bloky se nalepují štítky s obsahem.

Byznys model je pak ideálním nástrojem pro vyprávění příběhů ať již jde o získání nových zákazníků, snižování nákladů, odůvodnění investic nebo při žádosti o bankovní úvěr apod.

Ad 2. Průtokové řízení TOC

Pro inovaci výše uvedeného modelu se využívá jedna z nejčastěji používaných kreativních metod, tzv. brainstorming. Moje zkušenost je ale taková, že touto metodou žádných velkých inovací nedocílíte.

Z tohoto důvodu doporučuji vydat se již prošlápnutou cestou průtokového řízení, známého jak TOC. A protože se jedná o ucelené manažerské řízení, pomůže vám se všemi vašimi problémy.

Základní myšlenkou je to, že každá firma má své největší omezení, které jí brání vydělávat více, protože jinak by vydělávala neomezeně. A vy o tomto omezení buď víte a dokážete ho řídit, nebo ono řídí vás.

Zde je několik příkladů využití:

2.1 Plánování výroby DBR

Na obr. č.1 jsou znázorněny zdroje označené A-F včetně jejich vytížení. Je zřejmé, že nejméně využitý je zdroj B, takže rozhodnutí bude dát na něj více práce. Pokud jde o lidi, neměli by "nedělat", pokud jde o stroje, "kolečka" by se měla točit. Zvětší se tím  propustnost firmy?

Odpověď je NE! Kapacita zdrojů je totiž omezená, takže se vytvoří zásoba před zdrojem C, ale hlavně před D, protože ten rozhoduje, kolik toho firmou proteče. Zdroj D je úzkým hrdlem vaší firmy!

2.2 Marketing a neodmítnutelná nabídka

Pokud zaplánujete výrobu tak, že maximálně vytížíte zdroj D a ostatní zdroje mu podřídíte, což znamená, že nebude stát a čekat na práci, dokážete zlepšit plnění termínů dodávek i zkrátit výrazně (o1/3 i více) dodací lhůty. 

Tuto konkurenční výhodu bude zákazník brát v úvahu při výběru dodavatelů a ani mu nebude vadit, že budete dražší než konkurence. Dáte mu totiž hodnotu, kterou chce! 

2.3 Projektové řízení CCPM

Že se u projektů celkem běžně překračují rozpočty a zpožďují termíny je známá věc a problém celé řady firem. Důvodem je neustálé přeskakování např. konstruktérů z jedné zakázky na druhou, ať již z jakéhokoliv důvodu.

Zajistěte, aby jeden člověk dělal najednou na max. třech zakázkách a celková průběžná doba se zkrátí. Pokud toto pravidlo nebudete respektovat, s každou novou uvolněnou zakázkou musíte počítat se zpožděním za platby již rozpracovaných zakázek.

2.4 Průtokové účetnictví TA

Finanční rozhodování o výběru sortimentu, zda vyrobit, či nakoupit, provést úsporu nákladů, přerozdělovat náklady na střediska, provést nákup investice, musí být spojeno s nejužším hrdlem firmy.

Pokud budete přerozdělovat náklady podle jakékoliv rozvrhové základny, vždy uděláte chybné rozhodnutí. Příkladem je kalkulace výrobku podle variabilních nákladů na materiál a s tím spojené přerozdělení fixních (variabilních) nákladů.

Když tuto kalkulaci udělá více lidí, dojde k různým výsledkům, protože každý si zvolí svou vlastní rozvrhovou základnu (někdo mzdy, někdo materiál...) Jaká cena je tedy ta správná, férová? Možná pro vás bude překvapením, ale žádná!

O koupi rozhodne zákazník na základě očekávané hodnoty, viz výše marketing.

Podobně by bylo možné pokračovat odměňováním pracovníků, resp. jejich motivací, manažerským řízením, řízením zásob atd. Na všechno, navíc uceleně, vám dá odpověď průtokové řízení TOC.

Spojením byznys modelu a TOC tak dostáváte do rukou řešení pro tvorbu inovativních byznys modelů. Čím více změn uděláte, tím těžší to bude vaše konkurence mít s napodobením.

Proto už na nic nečekejte a začněte. Výše popisované změny neprovedete lusknutím prstů. Zvláště pak, když je nezbytné změnit firemní kulturu. Pokud to ale dokážete, zjistíte, že to stálo za to!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>