__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Jednodušší a efektivnější plánování výroby

než je Iting DBR nenajdete!

Zjistěte, jak vytvořit splnitelný výrobní plán, zkrátit dodací lhůty, lépe využít kapacity ...

I pro kusovou a malosériovou výrobu!

S námi už splnitelný výrobní plán

vytvoříte!

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby dělali svou práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale firma nedokáže vytvořit výrobní plán, jak efektivně může výrobu řídit? Odpověď je jednoduchá: "hasí" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka nebo poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto otázky máme odpověď.

Proč průtokové plánování výroby?

Vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit jen toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity a lepší návratnosti vložených peněz. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí dodací lhůty, což pomůže získat nové zakázky.

Co všechno získáte?

Zaměříte se na to, co je opravdu nejdůležitější. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Nižší rozpracovaná výroba

Zakázky budete uvolňovat do výroby podle plánu. Tím zrychlíte jejich průchod výrobou a snížíte zbytečně velkou rozpracovanost.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými zdroji tak vyrobit (vydělat) více.

Lepší termínové plnění dodávek

Místo detailního hlídání všech zakázek vás systém včas upozorní (princip semaforu) na ty ohrožené. Díky tomu dokážete plnit termíny dodávek i více než na 95 %.

Snížení vícenákladů

Díky novému způsobu plánování snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečnou manipulaci s materiálem atd.

Co říkají naši zákazníci?

Podívejte se, co říkají o plánování výroby DBR někteří naši zákazníci.

Ing. Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Ing. Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Postup při zavádění?

Plánovat výrobu můžete již do dvou týdnů! Stačí poslat nám data a my vám pošleme váš první DBR plán.

Zavést celý systém dokážeme ve třech krocích:

1

1. krok: Zjištění stavu a návrh řešení

V prvém kroku zjistíme, jak dnes výrobu plánujete a s jakými daty. Následně vám navrhneme, jak to udělat po novu. Stačí nám k tomu pár konzultací buď online, nebo přímo u vás. Pokud nám dodáte data, vytvoříme výrobní plán, který si budete moci porovnat se skutečností. Návrh řešení pak společně odsouhlasíme.

2

2. krok: Zkušební provoz

Připravíme aplikaci pro nasazení ve vaší firmě. Nastavíme parametry, vyzkoušíme načítání dat, zaškolíme uživatele (plánovač, vedoucí výroby...) a vyjasníme si případné další požadavky na úpravy, doplňky apod.

3

3. krok: Rutinní provoz

Spuštění do rutinního provozu proběhne na základě podpisu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Poté vám poskytneme podporu po dobu jednoho roku, kterou si následně budete moci, ale nemusíte prodloužit.

Co aplikace Iting DBR umí?

Vlastně všechno, co potřebujete pro spuštění plánování a řízení výroby. Obecně tvoří výrobní systém tyto základní části:

  • Plánování a řízení výroby
  • Plánování materiálových požadavků
  • Plánování kapacit


This Feature Benefits

Use this section to describe the most important benefit of your product and make sure to describe it in such a way that it's clear who the ideal customer or user for this product is.

přehled zakázek

Tato základní úloha ukazuje stav zakázek, červeně podbarvené jsou zakázky zpožděné nebo s chybějící kapacitou alespoň jednoho zdroje. 

Pokud setřídíte zakázky podle data zahájení práce, dostanete pořadí jejich provádění a nákupčí se dozví, kdy nejpozději je potřeba dodat materiál.

ganttův diagram

Názorně zobrazuje pořadí zakázek včetně plnění termínu dodání v procentech. Světlé úsečky znázorňují ukončené zakázky.

Na první pohled je tak zřejmé, které zakázky jsou ve zpoždění (aktuální datum protíná červenou část) a naopak, které jsou ok (zelená barva).

vytížení kapacit v %

Kapacitní plán ukazuje vytížení zdrojů (lidí, nebo strojů) v čase. Díky tomu je možné provádět v předstihu konkrétní opatření tam, kde kapacita nebude stačit. 

Změny může dělat plánovač v úloze přehled zakázek, a to změnou termínu dokončení, příp. zajištěním přesčasů, kooperací apod.

vytížení kapacit pro zakázku

Kromě vytížení kapacit všemi zakázkami je možné podívat se, které zdroje ohrožují plnění konkrétní vybrané zakázky. 

Také zde může plánovač provádět úpravy změnou termínu dokončení, nebo zajištěním přesčasů, kooperací apod.

Dřívější účastníci školení výroby DBR

Cena projektu

Cena se odvíjí podle rozsahu projektu, především podle poskytovaných služeb. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

Nejčastější dotazy

Komu je aplikace určena?

Výrobním ředitelům, vedoucím výroby i přípravy výroby, plánovačům, mistrům, ale třeba i obchodníkům, nákupčím nebo kooperantům. 

Kolik uživatelů může aplikaci používat?

Počet uživatelů aplikace není omezen. Jedná se o souborový přístup, což znamená, že je pouze věcí oprávnění, kdo data plánu výroby uvidí, nebo je bude moci měnit.

Uděláte nám další úpravy nad rámec aplikace?

Naše aplikace nenahrazuje podnikový informační systém. Pokud budou úpravy vylepšovat současné řešení, pak ano. Konkrétní úpravy budeme posuzovat individuálně.

Jakou dostaneme podporu?

Protože probíhá další vývoj aplikace, doporučujeme uzavřít tzv. údržbovou smlouvu za zlomek ceny aplikace vždy na každý rok. Své připomínky, dotazy apod. nám můžete posílat na podpora@iting.cz.

Plánujete k aplikaci semináře s uživateli?

Ano, pokud bude zájem účastníků a pokud to aktuální situace dovolí, budeme pořádat seminář, kde se setkáme osobně. 

>