__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Iting DBR

Plánování výroby pro kusovou

a malosériovou výrobu!


Zjistěte, jak vytvořit splnitelný výrobní plán, zkrátit dodací lhůty, lépe využít kapacity ...

Nyní i jako součást projektového řízení!

Získejte odpověď na zásadní otázky

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby dělali svou práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale firma nedokáže vytvořit výrobní plán, jak efektivně může výrobu řídit? Odpověď je jednoduchá: "hasí" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka nebo poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jak zajistím, aby byly k dispozici potřebné díly na montáži?

Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto i další otázky vám dá odpověď Iting DBR.

Nový princip plánování výroby

Vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity, zisku i návratnosti vložených peněz. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí dodací lhůty, což pomůže získat nové zakázky.

Co všechno získáte?

Zaměříte se na to, co je opravdu nejdůležitější. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Nižší rozpracovaná výroba

Pokud budete zakázky uvolňovat do výroby podle plánu. zrychlí se jejich průchod výrobou a rozpracovanost se sníží.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými lidmi vyrobit (vydělat) více.

Lepší plnění termínů dodání

Místo detailního hlídání všech operací vás systém včas upozorní (princip semaforu) na ty ohrožené. Plnění termínů dodávek pak bude větší než 95 %.

Menší vícenáklady

Díky novému způsobu plánování snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečnou manipulaci s materiálem atd.

Co říkají naši zákazníci?

Přečtěte si, co říkají o plánování výroby Iting DBR někteří z našich zákazníků.

Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Realizace Iting DBR

Zavedení plánování výroby Iting DBR je možné provést dvěma způsoby, a to bez ohledu na to, zda jde

o samotnou výrobu, nebo o plánování zakázek, v nichž je výroba jednou částí:

  1. Klasická implementace projektu, kde je stanovena struktura projektu, rozpočet, harmonogram atd.
  2.  Stanovení "rámce" finálního řešení a jednoduchý start tak, aby byly co nejdříve vidět výsledky

V praxi se nám více osvědčila varianta č. 2, a to hned z několika důvodů:

  • motivace pracovníků - když jsou během 2-3 týdnů vidět výsledky nebo skutečná pomoc, je mnohem snazší pokračovat dál
  • nulové riziko - pokud se zákazník rozhodne spolupráci ukončit, platí pouze zlomek ceny 
  • neustálé zlepšování - týkají se nejen výroby, ale např. i dalších oblastí podnikového řízení, např. odměňování, průtokového účetnictví, byznys modelu atd. Výroba musí být v souladu s celou firmou.

 Pro rychlý začátek je možné využít naši aplikaci, stačí k tomu vyexportovat do Excelu základní data. 

Zavedení systému probíhá ve 3 krocích:

1

1. krok: Zjištění stavu a návrh řešení

V prvém kroku zjistíme, jak dnes výrobu plánujete a s jakými daty. Následně vám navrhneme, jak to dělat jinak a návrh řešení společně odsouhlasíme.

2

2. krok: Jednoduchý start

Pokud využijete naši aplikaci, připravíme ji pro nasazení ve vaší firmě. Nastavíme parametry, vyzkoušíme načítání dat, zaškolíme uživatele (plánovač, vedoucí výroby...) a vyjasníme si případné další požadavky na úpravy, doplňky apod.

V opačném případě půjdeme manuální cestou, např. změníme pravidlo, proces nebo postup apod. Pokud to bude možné využijeme údaje z vaší současné informační podpory. 


3

3. krok: Neustálé zlepšování

Navrhneme další kroky podobně jako v bodě 2 a společně takto půjdeme dál. Pokud budete chtít začlenit plánovací výpočty do vašeho stávajícího software, dostanete od nás kompletní zadání.


Co všechno Iting DBR umí?

Vybrat si můžete z těchto variant:

  1. "Holý" výrobní plán: tj. plán výroby, materiálových požadavků a vytížení kapacit, příp. dílenský plán.
  2. Plán projektových zakázek, kde kromě samotné výroby plánujete i předvýrobní, resp. povýrobní etapy. Také zde můžete vytvořit kapacitní plán.
  3. Kombinace všech možných plánů, dokonce i s výrobou sériovou.


V čem vám naše řešení pomůže?

Jednoduchost, efektivita a cena jsou tři věci, na které jsme kladli důraz. Není potřeba spouštět řadu úloh a neustále mezi nimi překlikávat. Vystačíte jen s několika málo obrazovkami, abyste stanovili pořadí (priority) zakázek, termíny pro zajištění materiálu i vytížení kapacit. Za zlomek ceny tak naplánujete výrobu lépe než se současnými informačními systémy.

PŘEHLED ZAKÁZEK

Tato základní úloha ukazuje stav zakázek, červeně podbarvené jsou zakázky zpožděné nebo s chybějící kapacitou alespoň jednoho zdroje. 

Pokud setřídíte zakázky podle data zahájení práce, dostanete pořadí jejich provádění a nákupčí se dozví, kdy nejpozději je potřeba dodat materiál.


GANTTŮV DIAGRAM

Názorně zobrazuje pořadí zakázek včetně plnění termínu dodání v procentech. Světlé úsečky znázorňují ukončené zakázky.

Na první pohled je tak zřejmé, které zakázky jsou ve zpoždění (aktuální datum protíná červenou část) a naopak, které jsou ok (zelená barva).

VYTÍŽENÍ KAPACIT V %

Kapacitní plán ukazuje vytížení zdrojů (lidí, nebo strojů) v čase. Díky tomu je možné provádět v předstihu konkrétní opatření tam, kde kapacita nebude stačit. 

Změny může dělat plánovač v úloze přehled zakázek, a to změnou termínu dokončení, příp. zajištěním přesčasů, kooperací apod.

VYTÍŽENÍ KAPACIT PRO ZAKÁZKU

Kromě vytížení kapacit všemi zakázkami je možné podívat se, které zdroje ohrožují plnění konkrétní vybrané zakázky. 

Také zde může plánovač provádět úpravy změnou termínu dokončení, nebo zajištěním přesčasů, kooperací apod.

Dřívější účastníci školení výroby DBR

Cena za řešení Iting DBR

Cena se odvíjí podle rozsahu projektu. Záleží na tom, zda vystačíte s plánováním výroby, nebo budete chtít plánovat i projektové zakázky, příp. různé kombinace výrob. Pro další informace kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Nejčastější dotazy k aplikaci

Komu je řešení Iting DBR určeno?

Výrobním ředitelům, vedoucím výroby i přípravě výroby, konstruktérům, plánovačům, mistrům, ale třeba i obchodníkům, nákupčím nebo kooperantům. 

Jak probíhá realizace projektu?

Průběh je standardní, tj. je stanovena struktura projektu, rozpočet a harmonogram. Snahou obou stran je dosáhnout vytčeného, měřitelného cíle.

Je možné zakoupit i vaši softwarovou aplikaci?

Ano, je to možné, ale kromě toho budete potřebovat správně navrhnout plánování výroby, zajistit přenos dat z/do ERP systému a vyškolit obsluhu. 

Jakou dostaneme podporu?

Podpora při realizaci vyplývá z obsahu projektu, např. trénink pracovníků na chování, školení uživatelů v případě využití naší softwarové aplikace apod. Své připomínky nebo dotazy nám můžete posílat na podpora@iting.cz.  

Plánujete k výrobnímu plánování také živé semináře?

Ano. Pokud bude dostatečný zájem a pokud to aktuální situace dovolí, upořádáme semináře, kde se budeme moci potkat osobně. 

>